Säker och trygg modell i Kalmar

Att certifiera föreningars ungdomsverksamhet är lyckat i Kalmar.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kalmar har inrättat kriterier så att föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan bli certifierade som säkra och trygga. Certifieringen följs upp varje år.

Kriterierna består av elva punkter och har införts tillsammans med föreningslivet och Smålandsidrotten, som är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland.

– Vi träffar alla föreningar som blivit eller ska bli certifierade flera gånger per år. Det gör vi tillsammans med Smålandsidrotten. Vi stämmer av hur det fungerar, vad som har hänt sedan förra året och vilka mål som ska sättas inför kommande år. Det kan till exempel handla om jämställdhetsfrågor och krishantering, eller hur en förening arbetar med integration och funktionsnedsatta, berättar Kaja Halleen-Holmström, utvecklare med inriktning fritid på kultur- och fritidsavdelningen i Kalmar kommun.

ANNONS

Certifieringen har funnits i elva år och ses som ett kvitto på att en förening fungerar bra och jobbar med värdegrundsarbetet. 70 procent av alla barn- och ungdomsföreningar i Kalmar är certifierade som säkra och trygga.

Certifieringen bestämmer inte om en förening ska få stöd eller bidrag, men finns med som en del i bedömningen.

– De föreningar som inte är trygg- och säkerhetscertifierade har alla möjlighet att bli det. Enda kravet är att de bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Vi kan till exempel tala om för dem att den här och den här frågan är viktig för er att jobba vidare med, säger Tina Bågfeldt, som jobbar med föreningsfrågor på Kalmar kommun.

Systemet med säker- och trygg förening upplevs som rättvist, tycker Bo Mattsson, som varit verksam inom idrotten i Kalmar sedan 70-talet. I dag är han kansliansvarig i IFK Kalmar som är en damförening för fotboll.

– Det är ett jättebra kvalitetssystem som sker i samarbete mellan kommunen och Smålandsidrotten. Vi för en handbok om hur vi jobbar för att vara säker och trygg. Vi uppdaterar den varje år och så gör kommunen en bedömning om man uppfyller kriterierna.

Bo Mattsson tycker att kanalerna in till kommunen är tydliga.

ANNONS

– Det finns en speciell fritidssektor som är lätt att samarbeta med. Sedan finns en verksamhet som heter Destination Kalmar. Den är direkt underställd kommunen och den jobbar mycket med turistidrott. Evenemangen ska locka besökare till kommunen. Det största är Ironman som genomförs här varje sommar. Man har fått väldigt med beröm för det. Det finns över huvud taget jättemånga idrottsliga arrangemang som drar mycket folk här i Kalmar.

Finns det konflikter kring hur stöd och bidrag ges ut till föreningar?

– Det finns inga konflikter när det gäller stöd och bidrag.

ANNONS