Tioåriga Sabarin: ”Jag älskar att boxas”

Först framstår hon som blyg men med en busig glimt i ögonen. Fast när boxhandskarna en stund senare sitter på händerna sker en förvandling. Då förvandlas tioåriga Sabarin Abdifataa till en idrottare med en fokuserad och skarp blick och hennes slagserier haglar över tränaren Marcus Forsgren.
– Jag älskar att boxas, säger hon och lyser av glädje.

ANNONS
|

En lektionssal i en sal på Ramnerödsskolan i Uddevalla är tömd på stolar och bord och för stunden omgjord till en träningslokal där ett gäng tioåriga flickor och pojkar strömmar in den här onsdagen i februari. Det är som väntat stimmigt och stojigt, men skolans fritidsledare Celmira Espling och Sandra Lindberg fångar barnens uppmärksamhet med lite uppvärmningslekar.

Strax är boxningsövningarna i gång där alla får vara med utifrån lust och förmåga.

Efter boxningspasset blir Sabarin Abdifataa återigen en blyg tioåring, men när vi en stund senare sitter ner och pratar en stund är hon tydlig med vad hon känner och vill.

ANNONS

– Jag älskar att boxas, det är jätteroligt. Hemma ser jag boxning på tv. Ibland så ritar jag boxare och skriver om hur de tränar – och så boxas jag med min äldre bror. Han får hålla upp sina händer och så slår jag.

– Jag vill träna mer, tävla och bli jättebra på boxning.

Sabarin är inte med i någon klubb ännu. Precis som för många jämnåriga är steget in i föreningslivet långt och inte sällan alldeles för dyrt.

Att boxningen tagit en plats i hennes hjärta beror i stället på ett projektsamarbete mellan Rädda Barnen och Uddevalla kommun.

Treårigt projekt i Uddevalla

Rädda Barnen driver sedan 1 december 2022 ett projekt som heter Barn i fokus som stöttar barn och familjer som varit på flykt. Samarbeten med flera kommuner ska leda till en mer hållbar integration för barnfamiljer med fokus på barn i åldrarna sex till tolv år. Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations och integrationsfond och pågår till och med 2025.

Uddevalla är en av kommunerna som anslutit sig till projektet. Efter en kartläggning med kommun, civilsamhället och målgruppen blev det snabbt tydligt att meningsfull fritid för barn var den inriktning som Uddevallaprojektet ville prioritera.

– Det handlar om att öka välmåendet för den här gruppen. Bättre integration handlar mycket om att förändra nuvarande strukturer, säger Emma Sandwall, som tillsammans med Maria Ohlsson är Rädda Barnens projektledare i Uddevalla.

ANNONS
Hoppfullt för både ungdomarna och föreningarna när det erbjuds aktiviteter på skoltid. Här är det friidrott under ledning av Hälle IF och Astrid Prim Gynäs som flyger över ribban.
Hoppfullt för både ungdomarna och föreningarna när det erbjuds aktiviteter på skoltid. Här är det friidrott under ledning av Hälle IF och Astrid Prim Gynäs som flyger över ribban. Bild: Christer Lindgren

Genom Barn i fokus vill projektet skapa platser för gemenskap, aktiviteter och nätverk tillsammans med barn och deras familjer i nära samarbete med kommuner och andra lokala aktörer. Detta för att skapa långsiktiga lösningar och leda till snabbare etablering i samhället.

– Barnen behöver något mer än sina mobiltelefoner och inte minst att röra på sig när de kommer hem efter skolan.

I sina kontakter med Uddevallapolisen fick projektet också bekräftat sina tankar kring vad som behöver göras.

– Kommunpolisen Tony Bengtsson menar att det viktigaste är att få in barnen i föreningsaktiviteter där de kan lära känna nya, trygga vuxna. Forskning visar att om den tryggheten finns i minst två av de tre miljöerna familj, skola och föreningsliv så finns också goda förutsättningar att det kan gå bra i livet, säger Emma Sandwall.

”En helhetslösning som faktiskt fungerar”

Tre kommunala förvaltningar finns med i projektet; socialtjänsten, barn och utbildning samt kultur och fritid. Samarbetet mellan de kommunala förvaltningarna ger en samlad och större kunskap om målgruppens situation, behov och förutsättningar. Det gör att arbetet för alla inblandade blir mer träffsäkert och effektivare.

Därför sitter Rädda Barnen också med i kommunens SIV-grupp (Samverkan-Integration-Verksamhet) under projekttiden. Forskare från Örebro universitet följer också projektet för att undersöka hur lokal kraft och samverkan påverkar integrationsprocessen för nyanlända barn.

ANNONS

I samband med att Uddevallaprojektet skulle dras i gång fångade ett lyckat initiativ i Ängelholm projektledarnas uppmärksamhet. Aktivitet förebygger är ett initiativ som bland annat prisats av Riksidrottsförbundet och kronprinsparets stiftelse Generation Pep.

I en tid när många barn och unga är långt ifrån organiserade fritidsaktiviteter har Aktivitet Förebygger brutit trenden genom att knyta ihop skola och lokala föreningar. Verksamheten har på så sätt inte bara ökat rörligheten utan också skapat sociala sammanhang för eleverna.

I Ängelholm har verksamheten vuxit för varje år från 65 elever 2009 till dagens 600 fördelade på två olika årskullar. Där sker också en samverkan mellan olika aktörer för att barn med utmanande hemförhållande ska kunna ges möjligheter att delta. Bland annat genom att ordna utrustning eller att köra barnen till och från aktiviteterna för att skapa trygghet.

Det är en modell som Rädda Barnen i Uddevalla lockades av.

– En kommun som tillsammans med civilsamhället och näringsliv hittat en helhetslösning som faktiskt fungerar sedan 2009. Det kändes stabilt och något som vi ville testa, säger Emma Sandwall.

Upplägget som testas i Uddevalla är en av Aktivitet förebyggers delverksamheter som innebär att utöka skoltiden med en extra timme för idrott och hälsa i samverkan med föreningar och kulturskolan i Uddevalla. Det omfattar alla elever i åldersgruppen vilket innebär att alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar får ta del av föreningsverksamhet på skoltid.

ANNONS

Rektorerna på Ramnerödsskolan nappade på idén att med start i höstas vara pilotprojekt med stöd av medel från Hälsopolitiska rådet och Barn i fokus.

Kan byta aktivitet var åttonde vecka

Det är därför Sabarin Abdifataa är en av flera tioåringar som inför terminen har fått önska vilka aktiviteter hon vill delta i. Under våren är det brottning, boxning, friidrott, schack, musik och alternativ aktivitet som står på programmet och efter åtta veckor kan deltagarna välja en ny aktivitet eller stanna i den de redan är med i.

Uddevalla Boxningsklubb är en av föreningar som engagerat sig och bistår med instruktörer. Markus Forsgren är entusiastisk över möjligheten att möta nya ungdomar och ge dem chansen att växa i nya sammanhang.

– Det blir en härlig energi och en möjlighet att tänka lite annorlunda. Boxningen får inte lika mycket uppmärksamhet som flera andra idrotter så det här är ett sätt att möta ungdomar som kanske inte vet hur de ska hitta en förening. Jag tror vi måste arbeta mer på det här sättet i framtiden.

– Visst är det kul när man får fram talanger, men att få folk att växa och må bra är också bra.

Celmira Espling och Sandra Lindberg jobbar som fritidsledare på Ramnerödsskolan.
Celmira Espling och Sandra Lindberg jobbar som fritidsledare på Ramnerödsskolan. Bild: Christer Lindgren

Idrott är inte ensamt på programmet. Om det är livligt i idrottsgrupperna är det tyst och fokuserat bland schackspelarna medan det från musiksalen strömmar bekanta toner från Uddevallaartisten Thomas Stenströms hit ”Andas in, andas ut” där Lea Gistedts fingrar löper snabbt och säkert över elpianots tangenter. När vi sitter ner för att prata plockar hon fram en surfplatta och spelar upp melodisk hårdrock som hon själv komponerat och spelat in.

ANNONS

– Jag gillar att lyssna på musik och att sedan spela på mitt keyboard hemma.

Lea är inte elev i den kommunala musikskolan, men har lärt sig en hel del själv. Nu passar hon på att lära sig ännu mer under aktivitetstimmarna med hjälp av musikläraren Anders Malmsköld som genom Kulturskolan också är engagerad i projektet.

– Jag har lärt mig att spela lite gitarr och trummor, berättar hon.

Fast musiken tar inte upp all ledig tid. Lea idrottar sedan tidigare i handboll och gymnastik och efter att ha testat boxning i skolprojektet under en period har hon nu också besökt den klubben.

– Fast under nästa åttaveckorsperiod tror jag att jag vill testa något nytt, säger hon.

Så ska arbetet utvecklas

Efter några timmar är dagens övningar avslutade. Precis som innan aktivitetsstarten samlas ledarna och skolpersonalen för att tillsammans med Maria Ohlsson och Emma Sandwall ha en genomgång om vad som varit bra och vad som kan behöva justeras till nästa gång.

För perioden 2024–2026 ska verksamheten inte bara fortsätta. Den ska också utvidgas efter beslut av Hälsopolitiska rådet för riktade insatser efter skoltid.

– Kommunen kommer anställa en person till Kultur och fritid som tillsammans med oss på Rädda Barnen fortsätter bygga upp en hållbar verksamhet genom samverkan mellan kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsliv med målet att på sikt kunna spridas till alla skolor. Vi kan bara lyckas med detta om vi gör det tillsammans och det är något som blir tydligt för oss alla som är involverade i verksamheten, säger Emma Sandwall.

ANNONS
ANNONS