Uddevallaföreningarna går samman – i kampen mot gängvåldet

Döda och skadade efter skjutningar och sprängningar. Våld och kriminalitet har blivit en vardag för allt fler svenska ungdomar. I Uddevalla vill idrotten förhindra att fler unga hamnar på fel spår.
– Det är vi som ska rekrytera ungdomarna, inte gängen, säger Kroppskulturs ordförande Pär Noord som nyligen bjöd in flera av kommunens största föreningar till ett möte.

ANNONS

Det svenska samhället står inför stora utmaningar om våldsspiralen ska brytas. Liv och lidande är svår att omsätta i pengar, men forskning visar att tidiga insatser kan bryta utanförskap. Det kan sparar liv, lidande – och samhällets resurser.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har har studerat utanförskapets kostnader i över 40 år och har i en utredning från 2012 tillsammans med kollegan Eva Lundmark Nilsson kommit fram till att den totala kostnaden för en gängkriminell under 15 års tid kostar samhället nära 24 miljoner kronor.

I en artikel i Aftonbladet nyligen säger han:

– När vi ser en ung kille på glid i högstadiet kan det röra sig om en kostnad på 300 000 kronor för att få honom på banan igen, i stället för att fem år senare sätta honom i fängelse under tio år.

ANNONS

1 000 barn och ungdomar till gängen varje år

I artikeln hänvisas också till en rapport från Polisen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse från september i år där en uppskattning är att omkring 1 000 barn och unga varje år ansluter sig till lokala kriminella miljöer.

Risken för att unga i Uddevalla drabbats har fått flera idrottsföreningar i Uddevalla att peka på det förebyggande arbetet som redan görs och för att inleda en dialog om hur de kan göra mer. GF Kroppskultur, IFK Uddevalla, IK Oddevold, Herrestads AIF, IK Rössö samt Uddevalla gymnastik och parkour har deltagit i de möten som gruppen hittills hållit.

Pär Noord var inte förvånad över gensvaret och tror att fler klubbar är intresserade av att hänga med och tror på kraften i att agera gemensamt.

– Det finns en gemensam syn och ett gemensamt behov att göra något. Vi har alla oavsett idrott liknande förutsättningar och utmaningar, men samma mål: Att aktivera så många barn och ungdomar som möjligt.

Varningssignalerna kring den allvarliga utvecklingen har funnits i många år. På olika nivåer och i olika sammanhang har då föreningslivets betydelse för ökad samhörighet och minskat ungdomsvåld ofta lyfts fram.

”Vi måste vara enade i den här kampen”

Uddevallaföreningarna efterfrågar en samordnad kraftsamling. De ställer sig därför till förfogande i kampen för en tryggare tillvaro i kommunen. De hoppas att politiker, förvaltningar och andra aktörer förstår och vill bidra till kraften i initiativet.

ANNONS

– Vi måste samverka, annars kommer vi inte framåt. Vi måste vara enade i den här kampen att ha så många barn och ungdomar som möjligt i aktivitet, säger Pär Noord.

– Det spelar ingen roll om man till exempel spelar fotboll, handboll, innebandy, simmar eller gör något annat. Det handlar om att stoppa våldet, men också om att bryta stillasittandet och skapa möjligheter för att få utlopp för energin. Då måste vi hitta sätt att kunna erbjuda det, det är den första och grundläggande förutsättningen.

”Måste ställa oss frågan vilken sida det är som ska vinna kampen”

Pär Noord pekar också på vikten av att erbjuda det som unga söker i kriminella gäng.

– Det handlar om att skapa ett attraktivt sammanhang, en gemenskap och tillhörighet. Gängen är ju också en sorts förening med liknande dragningskraft så vi måste ställa oss frågan vilken sida det är som ska vinna kampen om våra barn och ungdomar.

– På det här sättet vill vi visa att vi är samlade och att vi vill göra något. Vi hoppas att kommunen också vill och visar det, säger Pär Noord.

LÄS MER: Shpetim Salihi gick från ungdomsbuse till styrelseledamot

Därför vill föreningarna engagera sig tillsammans
Bild: Christer Lindgren

Anders Berntsson, ordförande IFK Uddevalla

”Vi har ställt oss bakom detta initiativ för att vi som förening hela tiden jobbar med integration för att våra ungdomar skall vara aktiva i föreningslivet och bli goda samhällsmedborgare istället för att fördriva tiden på stan och eventuellt hamna i fel sällskap. Rent samhällsekonomiskt så är varje investerad krona i föreningslivet välinvesterad i förhållande till vad ungdomar som hamnar snett i samhället kostar samhället varje dag och år.”
Därför vill föreningarna engagera sig tillsammans
Bild: Christer Lindgren

Karl Fors, ordförande IK Rössö

”För vår del har det varit självklart att ställa oss bakom initiativet. Vi i föreningslivet har långt mycket mer som förenar oss än tvärtom och när frågan ställdes var det självklart att delta i detta!
Aktiva ungdomar, aktiva familjer, aktiva områden. Här gynnar föreningslivet samhället tillsammans!
Därför vill föreningarna engagera sig tillsammans
Bild: Christer Lindgren

Robert Jansson Stenstavold, ordförande Uddevalla gymnastik och parkour

”Vi från Uddevalla Gymnastik & Parkour känner att vi kan och skall vara en naturlig samlingspunkt för barn och unga som vill röra på sig och utforska sina egna förmågor i någon av våra olika grenar. När frågan kom om vi från UGP ville engagera oss kände vi det som självklart. Efter ett par tillfällen där vi ordförandena för de större föreningarna träffats och diskuterat våra bidrag till samhällsnyttan stod det klart att vi måste göra något gemensamt. Vi inom föreningslivet kan och vill bidra till att stoppa den negativa spiral vi idag ser i samhället. Det handlar om unga som rör på sig i allt lägre utsträckning, ökad fysisk och psykisk ohälsa bland unga och den allt större gruppen av barn och unga som hamnar snett och dras in i gängproblematik. Det är något vi måste ta på största allvar och göra något åt.
Därför vill föreningarna engagera sig tillsammans
Bild: Christer Lindgren

Bengt Bäckman, ordförande IK Oddevold

”Oddevold ställer sig bakom detta för att vi anser att föreningslivet är kortaste och enklaste vägen att göra skillnad i gängfrågan. Som förening vill vi var ett enkelt och tillgängligt alternativ. Kan vi rekrytera barn och ungdomar till vår verksamhet i stället för gängen det en ovärderlig vinst för samhället.”
Därför vill föreningarna engagera sig tillsammans
Bild: Christer Lindgren

Harry Gerd, ordförande Herrestads AIF

”Vi vill vara en förening för alla. Sedan ett antal år tillbaka växer nu föreningen år för år. Allt fler barn och ungdomar söker sig till oss, vilket vi tycker är väldigt roligt. Utmaningen ligger i att kunna erbjuda alla som vill vara en del av en förening en plats.
Att kunna ge alla en meningsfull fritid. Att få utveckla sig själv som individ och tillsammans i en grupp. För varje barn eller ungdom som inte får plats i föreningslivet är ett misslyckande i samhället. Detta måste vi lösa nu!”

Varningssignaler kring ungdomar i riskzonen

• Aktiva /överaktiva som barn.

• En problematisk familjesituation.

• Tidiga svårigheter av olika slag i skolan - inlärningssvårigheter och/eller sociala svårigheter.

• Tidiga sociala utstötningsmekanismer. Inte minst skolan har en roll i detta som passiv eller aktiv medverkare i utstötningsprocessen.

• Tidig asocialitet i någon form liksom dragning till olika former av gängstrukturer. Slagsmål, klotter och stölder är tidiga signaler.

• Alkohol och / eller andra droger tidigt i livet.

• Kriminella handlingar redan i tidiga tonåren.

• Våld blir tidigt ett inslag i utanförskapet.

• En allmän känsla av utanförskap och etablerad outsideridentitet innan vuxenlivets inträde.

• En accelererande kriminell process där man bygger upp ett eget våldskapital.

Källa: Vänd dem inte ryggen - En socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer – Eva Lundmark-Nilsson och Ingvar Nilsson 2012

Ökad oro

53 procent av svenskarna mellan åldrarna 16 och 84 år uppgav i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) senaste trygghetsundersökning att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten. Det är en ökning med sju procent på ett år och är den högsta nivån som hittills uppmätts av BRÅ.

Källa: Brottsförebyggande rådet

ANNONS