Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Vad vill politikerna med idrotten i Uddevalla?

I onsdags kväll klubbade fullmäktige i Uddevalla igenom två beslut som berör idrottsföreningars förutsättningar att bedriva verksamhet i kommunen. Det ena handlade om ekonomiska garantier för VM-crossen på Glimmingen, det andra om en ny tennisanläggning i Ljungskile. De beslut som togs riskerar att bli förödande för föreningarnas verksamheter.

BMK Uddevalla får inga ekonomiska garantier för VM-crossen 2016 och 2017. Föreningen har därför blåst av 2016 års tävling och risken är stor att även 2017 års arrangemang ställs in. Som motivering till beslutet att inte utfärda några ekonomiska garantier anger den politiska majoriteten att det inte är en kommunal angelägenhet att stötta VM-crossen med extra ekonomiska garantier. Det är näringslivet som borde stötta arrangemanget mer, anser politikerna.

I sak är det ingen konstig inställning. Men när BMK Uddevalla ansökte – och fick möjligheten att arrangera VM-crossen 2015, 2016 och 2017 – gjordes det enligt föreningen utifrån muntliga politiska löften om ekonomiska garantier för vart och ett av de tre åren.

Enligt föreningen fanns representanter från samtliga partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna med när löftena gavs.

När stödet nu dras in blir signalerna till BMK Uddevalla att det inte går att lita på kommunen. Dessutom riskerar föreningen att behöva betala miljonskadestånd till de internationella aktörerna när arrangemangen inte kan genomföras.

För Ljungskile Tennisklubb innebär det beslut som tagits om en ersättningsanläggning till den gamla anläggningen i centrum att föreningen nu får en sämre anläggning än tidigare. Den nya anläggningen ska ligga två kilometer från centrum och saknar dusch- och omklädningsrum. Föreningen ska finansiera bygget med 20 procent av kostnaderna, preliminärt minst 600 000 kronor.

Läser man det beslutsunderlag politikerna haft inför beslutet ter sig lösningen generös. Men Ljungskile Tennisklubb blev av med sin gamla anläggning när kommunen beslutade att bygga nya bostäder i Ljungskile centrum.

Även här fanns det, enligt föreningen, ett muntligt löfte att den skulle gå skadefri ur uppgörelsen.

Så blir det inte med det beslut som politikerna nu tagit. Och 130 barn- och ungdomar i Ljungskile står just nu utan möjligheter att spela tennis sommartid.

Beroende på vilken politiker och vilket parti man frågar får man olika svar på vad löftena till BMK Uddevalla respektive Ljungskile Tennisklubb egentligen innebar. Ord står mot ord, eftersom inga protokoll förts.

Det som är extra beklämmande är att det tycks saknas politiska ambitioner för idrottens utveckling i Uddevalla. De styrdokument tjänstemännen arbetar utifrån är tolv år gamla. Där står bland annat att läsa att "Kommunen och alliansen ska fortlöpande utvärdera det Idrottspolitiska handlingsprogrammet och årligen arrangera träffar med idrottens föreningsliv för att utveckla och vid behov revidera detta".

Vad den nya majoriteten vill med idrotten i Uddevalla är dock oklart. I den politiska plattform som S, MP och V lanserade den 22 oktober förra året, nämns inte idrottslivet med en enda rad.

Så, vad vill politikerna med idrotten i Uddevalla?

Trevlig helg