Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Statlig detaljstyrning kan avskaffas

Regionfrågan handlar om bland annat om hur vi ska minska dominansen av statlig detaljstyrning i Sverige.

Svar till Rune Lanestrand

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

En stor mängd av statliga verk och myndigheter styr vardagen för många av oss. Att Västra Götalandsregionen bildats sedan ett antal år har ej kunnat förhindra det, eftersom Sverige som helhet består av en brokig samling landsting, regioner och regionförbund. Om Sverige däremot får sex jämnstora regioner kan en hel del av den statliga detaljstyrningen avskaffas. Länsstyrelserna kan få en mer renodlad roll att representera staten i varje län, istället för att vara fånge i andra statliga myndigheters brokiga hägn, till exempel Trafikverket, Skatteverket, Tillväxtverket och så vidare.

Vi vet att medborgarna vill ha största möjliga service för lägsta möjliga skatt. En stor region kan leverera mer service än en liten eftersom befolkningsunderlaget är större. Det blir lättare för en stor region än ett litet landsting att exempelvis köpa in avancerad medicinsk utrustning som kan bota sjukdomar och rädda liv. Idag köper de små landstingen vård från de stora regionerna. Hur demokratiskt är det egentligen att det sker en massa "köp" av sjukvård över landstingsgränser kors och tvärs? Det skulle antagligen bli tydligare för medborgarna om vi hade sex jämnstora sjukvårdsregioner som var och en kunde leverera huvuddelen av sina invånares sjukvård.

Ingen vill att avstånden i ett län ska vara alltför stora, men många tycker att statens detaljstyrning ska minska så att besluten istället kan fattas av regionalt förtroendevalda. Exempelvis omfattar Trafikverket här i Västsverige de tre länen Halland, Västra Götaland och Värmland. Vi regionpolitiker sitter alltså uppdelade i tre regionala beslutsförsamlingar samtidigt som Trafikverkets tjänstemän är organiserade i en region som omfattar alla tre länen. Risken blir uppenbar att Västra Götalandsregionen i praktiken saknar ordentliga redskap för att besluta om infrastruktur när Trafikverket har en annan indelning. Det är rimligt att regioner och stat har en liknande indelning i framtiden. Samtidigt är det viktigt att medborgare i Halland och Värmland själva får bestämma vilket län eller region de vill tillhöra. Det är den diskussionen som vi alla kan delta i de närmaste månaderna.

Kristina Jonäng, (C)

Regionråd