Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Kommunens kostnad för området i Norra hamnen har äntligen redovisats – och uppgår till 25,3 miljoner, drygt 10 miljoner mer än beräknat.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Strandpromenaden 10 miljoner dyrare

Kommunens kostnader för Norra hamnområdet har uppgått till drygt 25 miljoner kronor – 10 miljoner kronor mer än vad igångsättningstillståndet medgav - enligt en färsk redovisning.

Redovisningen innefattar inte promenaden mellan bryggan och lilla Ålevik, som ska betalas i etapper av PM Fastigheter allt eftersom exploateringsavtal tecknas för etapperna i byggprojektet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Flera politiker tycker inte att redovisningen är detaljerad nog.

Yngve Berlin (KP), som tog del av redovisningen vid kommunstyrelsens sammanträde den fjärde januari, menar till exempel att posterna är för generella.

– För mig är det ingen redovisning, den säger inget, säger han.

– Det är pedagogiskt trix som börjar med en bild på det gamla området och avslutas med en fin bild på hur där ser ut i dag, men nämner ingenting om varför det kostat vad det kostat.

Lysekilspartiets Ronald Rombrant, som lämnade Lysekilsalliansen och kommunstyrelsen i höstas, tycker också att redovisningen är väl torftig.

Han förutsätter att det finns ett underliggande, mer detaljrikt material samt att avvikelserna kommer att förklaras mer ingående vid kommunfullmäktige den 26 januari.

– Om vi inte kan se var det har kostat mer och varför så lär vi oss ju inte av våra misstag, säger Ronald Rombrant.

Han ifrågasätter även varför det dröjt så länge med slutredovisningen av projektets första etapp och har i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) frågat hur många projekt överstigande två miljoner som redovisats till kommunfullmäktige sedan 2007 i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Roland Karlsson kommer att svara på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari, då även redovisningen av kostnaderna kring Norra hamnen kommer att presenteras.

– Den är rätt så detaljerad som den är, menar Roland Karlsson.

– Avvikelsen grundar sig till stor del i att geotekniken fallerade och det blev ett väsentligt större åtagande än vi trott. Men gångpromenaden fick därigenom sitt utseende och vi fick dessutom en brygga med också som kostade 3,3 miljoner som inte var med i den tidigare beräkningen, men det är ju också sånt man får in pengar på genom båtplatser.

– Vi har fått en helt ny stadsdel.