Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

1/7

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Sveriges näst största hamn

Varje år hanteras närmare 22 miljoner ton gods i råolje- och produkthamnen vid Brofjorden. Verksamheten pågår dygnet runt i Sveriges näst största hamn där råolja lossas och olika typer av bränslen exporteras över hela världen.

– Det är bara Göteborgs hamn som har en större mängd gods att hantera i Sverige, säger Patrik Laurell, driftschef i produkthamnen.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Bohusläningen har tidigare gjort två reportage om oljeraffinaderiet Preemraff som fyller 40 år i år. Denna artikel handlar om Sveriges näst största hamn – om man ser till den mängd gods som hanteras varje år.

I genomsnitt brukar det komma fem tankfartyg om dygnet till Brofjorden. Under 2014 handlade det om cirka 1400 fartygsanlöp.

Lotsarna och bogserbåtarna från företaget Svitzers har en viktig roll för att fartygen ska kunna lägga till på ett säkert sätt.

– Det är viktigt att de fartyg som kommer hit inte behöver vänta i onödan och därför finns det personal i tjänst dygnet runt, säger Patrik Laurell. Men det är viktigt att arbetet sker under säkra former. Hittills har det inte varit några allvarligare incidenter.

Varje år hanteras cirka 22 miljon ton gods i hamnen vid Brofjorden. Detta kan jämföras med hamnen i Uddevalla som hanterar cirka en miljon ton gods per år och hamnen i Lysekil som har en godshantering på 500 000 ton gods per år.

– I dag är vi ganska trångbodda, så vid eventuella framtida investeringar måste vi se över om vi behöver bygga ut hamnen ytterligare.

Just ju utreds ytterligare en satsning på Preemraff i storleksordningen 1,5 miljarder. Det som planeras är en anläggning för vakuumdestillation för att kunna utvinna ännu mer diesel och bensin ur tjockolja.

– Det skulle kunna innebära att hamnen byggs ut ytterligare.

Det finns fem kajplatser i produkthamnen där fartyg i olika storlekar kan lägga till för att hämta olika typer av bränslen. Vid den 135 meter långa råoljekajen vid Streetudden lossas varje år drygt 11 miljoner ton råolja som används av raffinaderiet för att tillverka olika typer av bränslen.

75 personer arbetar i produkthamnen och råoljehamnen. Personalen består av ett antal driftsingenjörer och tekniker som utför i stort sett alla arbetsuppgifter.

Per-Arne Andersson har varit tekniker i hamnen i 26 år och trivs bra med jobbet.

– Det som är kul är att arbetsuppgifterna är så varierande, säger han. Det kan handla om att hjälpa till vid förtöjningen av båtar eller koppla in lastarmarna när båtarna lastas med olika bränslen.

En annan viktig arbetsuppgift för personalen är att ta olika typer av prover. Det finns exempelvis ett 40-tal olika sorter av bensin som lastas på de mindre fartygen med destination till hela världen.

– Vi levererar en sorts bensin till Skåne och en annan sort med inblandning av butan till Norrland, säger Björn Johansson, driftsingenjör i hamnen.

Det händer hela tiden olika saker i hamnen vid Brofjorden. Anläggningen har nyligen byggts om för att norska Skangass ska kunna lossa flytande naturgas med en temperatur på minus 162 grader från specialbyggda båtar till den nya anläggningen. Gasen används på Preemraff eller lastas ut på tankbilar.

Nyligen byggdes hamnen om så att man även kan lasta ut bränslen som följer de nya EU-direktiv som införts när det gäller utsläpp av svavel för de fartyg som färdas i Nordsjön, Östersjön och ner till Engelska kanalen.

– Det gäller att hänga med i utvecklingen, säger Patrik Laurell.

Preemraff 40 år - läs tidigare delar i serien:
De har jobbat alla 40 år
Nya utmaningar väntar pigg 40-åring