Bättre om de går snabbare. Tåg på Göteborgs central.
Bättre om de går snabbare. Tåg på Göteborgs central.

Transportplanen ett svek mot västkusten

Liberala Ungdomsförbundet: Snabbare tåg ger positiva ekonomiska effekter.

ANNONS
|

Nyligen presenterade Trafikverket sin nationella transportplan, planen föreslår alla de större infrastruktursatsningar som kommer göras i Sverige fram till 2029. I planen framgår det att Trafikverket förespråkar en långsamt utbyggd järnväg med lägre hastighet än höghastighetsjärnvägen som tidigare planerats. Detta är ett svek mot Sverige och västkusten i synnerhet.

Allt talar för att det är i den omvända riktningen från trafikverket som planeringen borde gå. Sverige borde investera i en infrastruktur som stärker landets konkurrenskraft, det gör genom bland annat en höghastighetsjärnväg. Att sänka standarden på den tilltänkta järnvägen mellan Göteborg via Borås till Stockholm så att den byggs för 250 kilometer i timmen i stället för 320 kilometer i timmen får stora negativa effekter. Bland annat minskar kapaciteten på spåret, men framför allt förlorar man stora delar av de samhällsekonomiska effekterna som ligger till grund för satsningen. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har man konstaterat att en höghastighetsjärnväg skulle gynna Sveriges tillväxt, framförallt i närområdet till den nya järnvägen. Bland annat skulle järnvägen få till stånd över 100000 nya bostäder utöver de som oavsett nya satsningar hade byggts i de berörda områdena. Detta står nu på spel med trafikverkets planering.

ANNONS

Anledningen till att trafikverket valt att sänka hastigheten på den tilltänkta järnvägen är för att det blir billigare, men enbart på kort sikt vilket även Trafikverket påtalar. Underhållskostnaden är nämligen betydligt högre för den typen av spår som används vid hastigheter på 250 kilometer i timmen jämfört med de spår som används vid högre hastigheter. Motivet till att Trafikverket ändå väljer att tänka kortsiktigt beror på att direktiven från regeringen gör gällande att Trafikverket enbart får planera inom gällande ram, alltså man får inte föreslå att man finansierar byggnation med lån. Det är det här som är problemet och går helt emot de rekommendationer som regeringens egna förhandlare Sverigeförhandlingen har föreslagit. De har rekommenderat regeringen att man bygger en ny höghastighetsjärnväg med kapaciteten på 320 kilometer i timmen och att den till stor del finansieras med lån.

Anledningen till att det är positivt att låna till infrastruktur är att det är bra att investera i landet då det skapar tillväxt. Tillväxten kommer från det privata näringslivet som får bättre konkurrenskraft med bra kommunikationer. Ett bättre järnvägsnät stärker både konkurrenskraften genom bättre transportmöjligheter för såväl person som godstrafik. Samtidigt är det klokt att i rådande ekonomiska tillvaro kunna låna upp stora summor pengar i vår omvärld till en extremt låg ränta. Detta medför att hela järnvägen kan färdigställas fortare, vilket i sin tur gör att den fulla samhällsekonomiska effekten kommer tidigare.

ANNONS

Sverige befinner sig i en högkonjunktur och bristen på bostäder och en eftersatt infrastruktur agerar enbart tvångströja för den potentiellt större tillväxten. Det förslag som trafikverket nu lagt fram riskerar att skada Sveriges utveckling. Vi ser att grunden till detta är regeringens direktiv om att enbart finansiera investeringar direkt via skatter och avgifter, därför måste regeringen backa från den hållningen. Vi förutsätter att samtliga partier nu går samman och förklarar för den allt för Stockholmsfixerade regeringen att vi i Västsverige behöver denna livsviktiga investering. Västsveriges engagemang i frågan har uppenbarligen varit allt för ljumt för att få genomslag. Det är tid att båda blocken går samman för att få till en riktig snabbjärnväg, allt annat vore förödande för Sveriges tillväxt.

Marcus Nilsen

Distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Väst

Olle Johnsson

Ledamot Liberala ungdomsförbundet Väst

ANNONS