Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetar mot droger. Från vänster: Unni Norén Drogfri Ungdom, Jasmin Nuhanovic Drogfri Ungdom, Monica Leijon Drogförebyggande samordnare,Sara Gunnarsson Forsberg Drogförebyggande samordnare och Miranda Gjelseth Drogfri Ungdom.
Arbetar mot droger. Från vänster: Unni Norén Drogfri Ungdom, Jasmin Nuhanovic Drogfri Ungdom, Monica Leijon Drogförebyggande samordnare,Sara Gunnarsson Forsberg Drogförebyggande samordnare och Miranda Gjelseth Drogfri Ungdom.

Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna får droginformation

Drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Uddevalla kommun kommer under året att ge information som vi anser är viktig för er att känna till. Första informationen handlar om cannabis då vi ser en ökad attitydförändring hos tonåringar kring att cannabis är ofarligt. Ni kommer även få information om vart ni kan vända er för att få hjälp och stöd.

Era barn och tonåringar stöter på narkotika på många olika platser som; i sin mobil, på en fest, på sin skola, i ett kompisgäng, i en film eller i musik samt via influensers.

Vanligaste narkotikan är cannabis

All narkotika är skadlig och allra känsligast för detta är era barn och tonåringar. Trots att narkotikan finns på flera arenor så väljer de allra flesta tonåringar att inte prova narkotika.

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch, marijuana och hascholja. Cannabis kommer från växten Cannabis Sativa. THC är det ämne som ger ruset och också det ämne som man kan spåra i kroppen vid ett drogtest. I dag är mängden THC i cannabisen mycket högre vilket ger en starkare drog. Narkotikastrafflagen är tydlig: All hantering med narkotika är olaglig!

Vad kan du göra som förälder?

  • Var nyfikna och håll er vakna tills era barn kommer hem.
  • Ha kontakt med andra föräldrar.
  • Lägg märke till om de luktar parfym, tuggar tuggummi, har ögondroppar, har Rizzlapapper eller tändare.
  • Håll koll på vad tonåringarna gör på sociala medier. Följ dem! Vilka sidor ”gillar” dem?
  • Håll koll på pengarna, många använder swish vid narkotikaaffärer.

Om du misstänker att ditt barn börjat med cannabis eller någon annan narkotika– försvåra och sök hjälp. Erfarenheter från föräldrar som haft bekymmer med sitt barn visar att det är viktigt att söka hjälp tidigt och att lita på sin magkänsla. Prata med skolan och andra verksamheter där ditt barn vistas. Var snabb med att ta stöd och hjälp! Du/ni är inte ensamma och detta kan hända i alla familjer.

Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp!

Vilka risker och konsekvenser ger cannabis?

Forskning om cannabis visar specifikt att cannabis påverkar den unga hjärnan negativt och dess kognitiva funktioner. Med kognitiva funktioner menas sådant som minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga.

Det kan ta sig uttryck som; svårt att lära sig nya saker, svårt att formulera sig förståeligt, problem att behålla uppmärksamhet och att delta i samtal. Hjärnan är inte helt färdigutvecklad förrän runt 25- års ålder och innan dess är den extra känslig.

Både internationellt och lokalt drivs kriminaliteten till stor del av narkotikahandeln, och i Sverige ses en utveckling där våld och dödsskjutningar ökat i kriminella kretsar de senaste åren.

Även detta bidrar till stora samhällskostnader men också till ökad känsla av otrygghet och personligt lidande för drabbade och anhöriga.

Godkända betyg är viktigt

I våra kommuner arbetar vi för fullföljda studier då vi vet att godkända betyg efter grundskolan är en viktig skyddsfaktor.

Nedan kan du se andra exempel på risk- och skyddsfaktorer som är viktiga att känna till för att kunna se vad som påverkar barnen.

Riskfaktorer

– att ha en negativ skolsituation

– vänner med normbrytande beteende

– avsaknad av viktiga vuxna

– avsaknad av meningsfull fritid

Skyddsfaktorer

– att ha en bra skolgång

– vänner med icke normbrytande beteende

– trygga vuxenrelationer

– ha en meningsfull fritid

Vart kan man vända sig för att få hjälp?

Kontaktuppgifter Uddevalla

Uddevalla kommun www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-unga/hjalp-till-barn-unga-och-vuxna.html

Kompassen Ung: 0522-69 51 09

Elevhälsan på ditt barns skola: www.uddevalla.se

Mottagningsgruppen IFO, Socialtjänsten: 0522- 69 68 00

Fältenheten: www.uddevalla.se

Drogfri ungdom:

Fritiden; 0522-696572

Grundskolan; 0522-697474

Gymnasiet; 0522-696848

Kontaktuppgifter Vänersborg

Vänersborgs kommun www.vanersborg.se/omsorg--hjalp/missbruk.html

Mottagningsgruppen IFO 0521-72 17 26

Språngbrädan 0521-72 16 04

Plantaget 0521-72 10 26

Kaktusen 0521-72 10 07

Fältarna [email protected]

Drogförebyggande samordnare 0521-72 17 25

Kontaktuppgifter Trollhättan

Trollhättans stad www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/missbruk

Mottagningsgruppen 0520-49 58 00.

Samtalsmottagningen Kraften 0520-49 72 40

Familjehuset 0520-49 54 10

Rådgivningen Oscar 0520-49 54 10

Musslan 070-390 86 88

Drogförebyggande samordnare 0520 – 49 71 37