Louise Thunström - Jan Olof Larsson
Louise Thunström - Jan Olof Larsson

Vår fiskepolitik har inte förändrats

Socialdemokraterna: Vi slår inte undan benen för det svenska fisket.

ANNONS
|

Upprörda tongångar hörs och syns när det gäller förbudet mot bottentrålning som togs på Socialdemokraternas partikongress. Inte minst från dem som inte inser vad ett partikongress beslut innebär. Samt från dem som tillhör oppositionen i svensk politik naturligtvis.

Vi förstår att Staxäng (M), Tysklind (L) med flera försöker skapa rubriker om att vi Socialdemokrater vill lägga ner svenskt räk- och kräftfiske. Ett sådant beslut skulle helt naturligt inte bara skapa förargelse och förtvivlan bland yrkesfiskare utan för befolkningen i hela Bohuslän och Halland. Den motion om trålförbud som vann gehör på vår partikongress hade partistyrelsen besvarat med att den redan var genomförd. Sverige har ett trålförbud sedan många år inom de vatten där vi själva kan bestämma. Detta trålförbud fanns under hela den tid då Alliansen styrde med Staxäng och Tysklind i riksdagen.

ANNONS

Vi Socialdemokrater säger också att vi vill värna det småskaliga fisket. Detta har vi gjort genom att det finns vissa områden inom trålförbudszonen som tagits fram där det småskaliga fisket skall kunna tråla. Områdena har tagits fram i samråd med fisket och myndigheterna. De avsatta områdena skall naturligtvis vara kvar, just för att värna de mindre fiskeföretagen.

Detsamma gällde när Kosterhavets nationalpark togs fram. Det skedde i ett samarbete mellan myndigheter, fiskare och forskare. Även där avsattes områden där det småskaliga fisket skulle kunna tråla.

Senaste inskränkningen av trålfisket gjordes på vissa områden runt Bratten. Här fördes diskussionen inte bara med svenska fiskare utan även med danska och norska. Allt för att få till ett skydd som respekteras av de som använder områdena för sitt levebröd.

När det gäller kunskap om fiskefrågor så är detta ett stort och svårt ämne. Jag, Jan-Olof Larsson, har själv hållit på med dessa frågor i 15 år och känner mig ändå novis många gånger. I mitt riksdagsarbete har jag kanske träffat en handfull personer som haft en någorlunda inblick i dessa frågor. Och då räknar jag in samtliga partier. I skenet av detta kan ju ses de motioner som lämnas in både i riksdagen men inte minst i de olika partiernas kongresser och stämmor.

ANNONS

Den motion som olyckligtvis gick igenom trots partistyrelsen åsikt handlar om en trålteknik som inte finns i Sverige. Trålning idag sker med relativt skonsamma trålar som hålls uppe från botten med hjälp av gummihjul. Så som vi känner socialdemokratin och dess företrädare, inkluderande motionärerna till motionen om förbud mot bottentrålning så innebär den inte att vår hållning inom fiskepolitiken förändrats.

När det gäller bottentrålförbud i övriga EU-vatten så stödjer vi detta när det gäller att skydda vissa Natura-2000 områden och områden som är skyddsvärda av olika anledningar. När det gäller trålteknik så är vi övertygade om att flera EU-länder har mycket att lära av de svenska fiskarna och den utveckling de bidragit med för att skapa skonsammare och energieffektiva redskap.

Varken svenska fiskare eller befolkningen som finns i våra kustlandskap behöver vara oroliga för att Socialdemokraterna skall slå undan förutsättningarna för det svenska fisket. Vi ska på alla sätt försöka få till ett fiske som är bärkraftigt och ekologiskt hållbart. Här når vi framgång tack vara en fiskarkår som inser vikten av ett hållbart fiske och bidrar till den utvecklingen.

Louise Thunström (S)

ANNONS

Kommunalråd i opposition Tanum

Jan-Olof Larsson (S)

riksdagsledamot emeritus

ANNONS