Monica Lingegård, Jan Scherman
Monica Lingegård, Jan Scherman

Alla borde kunna platsa på arbetsmarknaden

Monica Lingegård, Samhall, och Jan Scherman: Låt inte Sverige möta lågkonjunkturen med gamla fördomar om att bara vissa duger!

ANNONS

Det blåser allt kallare vindar i det mellanmänskliga klimatet, samtidigt som allt fler varnar för en kommande lågkonjuktur. Men redan innan de sämre tiderna är en verklighet, är vi på väg att ändra våra värderingar. Vi hissar därför varningsflaggan. Låt inte Sverige möta lågkonjunkturen med gamla fördomar om att bara vissa duger!

För elva år sedan instiftade Samhall Visa vägen-priset för att hylla de arbetsgivare och eldsjälar som ser talang och funktion, istället för hinder. Och när Visa vägen-juryn återigen beställer sin mångfaldsundersökning från Novus, är resultatet viktigt ur flera perspektiv.

Vi ser att 75 procent av de svarande mycket väl kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning.

ANNONS

70 procent anser att mångfald är en tillgång för kreativiteten och 82 procent anser att människor med funktionsnedsättningar oftast är en tillgång på arbetsmarknaden.

Resultatet, som stått sig genom åren, tyder på en genomgående positiv attityd hos svenskarna. Men sedan kommer de illavarslande tecknen. När vi frågar om varför människor med en funktionsnedsättning inte får jobb i samma utsträckning svarar 58 procent att de tror att det beror på chefers okunskap och fördomar. 43 procent tror att det beror på höga risker och kostnader hos arbetsgivaren.

Dessa siffror har stigit med fem, respektive åtta procent och är därmed statistiskt säkerställda. Det är en dramatiskt negativ förändring på kort tid.

Och det är uppenbart att alltfler tror att det kostar för mycket. Alltfler ställer sig frågan har vi verkligen råd att vara goda?

Vi hävdar bestämt att frågeställningen är helt felformulerad. Istället borde vi fråga oss om vi i framtiden har råd att förbise den här talangen och dessa förmågor? Resultaten i Novus-undersökningen är därför ytterst alarmerande då det kan innebära att konsekvenserna av lågkonjunkturen blir värre.

I ett chefsindex från konsultbolaget PWC säger 60 procent av de svarande att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Den naturliga följdfrågan är ”hur identifierar du den kompetens du behöver?” I tider när flera branscher har ett skriande behov av folk, borde frågan om normbrytande kompetens aldrig ens beröra godhetsprincipen.

ANNONS

LÄS MER:Ann-Kristin Karlsson på Torp får pris av Samhall

Under hösten har vi rest runt med Visa vägen-turnén och delat ut nio regionala priser till 18 arbetsgivare och eldsjälar. Det har varit mycket inspirerande att höra deras historier.

I Göteborg fick vi möta Årets eldsjäl i regionen Ann-Kristin Karlsson och är till vardags koordinator på Torp Köpcenter utanför Uddevalla. Hennes förmåga att se sina medarbetare och få dem att förstå hur viktigt deras jobb är, gör att en stor grupp människor med en funktionsnedsättning känner glädje och stolthet när de går till jobbet och givetvis gör ett fantastiskt jobb.

LÄS MER:Här prisas Ann-Kristin Karlsson som Årets eldsjäl

Vi stiftade också bekantskap med Allwin, som återvinner mat från livsmedelsbutiker genom att se till att det når människor som annars skulle varit utan. Till sin hjälp har de personer som tidigare inte fått jobb på grund av en funktionsnedsättning, men som idag gör hållbar och cirkulär insats för samhället.

Näringslivet har en unik möjlighet att möta den kommande lågkonjunkturen på ett bättre sätt än tidigare, genom att vara smartare och mer kreativa. Så låt oss omformulera frågan i rubriken.

Har vi råd att inte ta tillvara den talang och kompetens som finns hos människor som vill och kan arbeta? Svaret borde vara givet.

Monica Lingegård

Vd Samhall AB

ANNONS

Jan Scherman

Visa vägen-juryns ordförande