Funktionsnedsättning

Läs nyheter om funktionsnedsättningar, nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

ANNONS