Att riva upp strandskyddet och lämna det till kommunerna vore olyckligt, menar Sture Boström.
Att riva upp strandskyddet och lämna det till kommunerna vore olyckligt, menar Sture Boström. Bild: Lasse Edwartz

Bohuskustens skönhet ska tillhöra oss alla – inte några få

De två värdegrunderna ekonomi/produktion kontra miljö/natur är alltid svåra att avväga.

ANNONS

Replik till Moderaterna

LÄS MER:Låt kommunerna ta över frågan om strandskydd

Kampen om skogen, stränderna, klimatet och den biologiska mångfalden fortsätter. Nu senast med vårt svenska, unika och värdefulla strandskydd som nu är ett ”hot mot äganderätten” och måste avskaffas enligt tio bohuslänska moderata politiker från Orust kommun i söder till Strömstad i norr, på debattsidan i denna tidning.

De tio menar att strandskyddet är ”dysfunktionellt” och ”hindrar möjlighet till byggande” vid vår Bohuskust, och hindrar kommunen att ”behålla och locka till sig nya invånare”. Den för tillfället rådande politiska majoriteten i en kommun bör, enligt de tio, själv få bestämma vilka strandängar, uddar och havsvikar man vill sälja ut till plånboksfolk och exploatörer. Det kallas av de tio för "landsbygdsutveckling" (läs kustexploatering), och ger på kort sikt klirr i kommunkassan. Bort med strandskydd och länsstyrelsebeslut.

ANNONS

Även centern brukar vara med på detta tåg. Dessa båda partier har alltid haft svårt att sträcka sitt miljöengagemang utöver det rena markägarintresset. Snart ska nu riksdagen besluta om en revidering av strandskyddslagen. Hur ska det gå? Med ett miljöparti på fallrepet och som har fullt upp med att underlätta för ökad invandring, och med en villrådig och kluven socialdemokrati, kan det kanske lyckas för de tio.

Jag erinrar mig en före detta moderatpolitiker i Uddevalla som vid ett tillfälle så klarsynt skrev att ”hänsyn till miljön är bra, men den får aldrig stå i vägen för den ekonomiska utvecklingen”. Så kan man se det. Men det går även bra att låta orden ”miljöhänsyn” och ”ekonomisk utveckling” byta plats i meningen. Jag tror på det senare. Vår Bohuskusts unika skönhet ska vi inte sälja ut till några få, den ska tillhöra oss alla, nu och i framtiden.

Sture Boström

Uddevalla