Dåliga avlopp gynnar inte någon

"Bra avloppsrening och rena vattendrag är en angelägenhet för hela det svenska folket."

ANNONS

Replik till Torsten Torstensson (C)

LÄS MER:VVS-branschen ser bara till egna intressen

Torsten Torstensson (C) skriver i en replik i Bohusläningen (2/10) om den närmare miljonen små avlopp utan anslutning till kommunalt avloppsnät som finns i Sverige. Han får det till att rent vatten och välfungerande avlopp är ett egenintresse och ett hot mot enskilda fastighetsägare. Argumentet återkommer i flera repliker på vår debattartikel.

Givetvis är det inte så. Bra avloppsrening och rena vattendrag är en angelägenhet för hela det svenska folket. Tvärtom vad Torstensson skriver så anser vi att alla i samhället – såväl politiker, medborgare och företag – bör bidra till att förhindra smittspridning och bevara våra badsjöar, känsliga kuststräckor och vattendrag.

ANNONS

240 000 avlopp som inte uppfyller lagstiftning som funnits sedan 1969 är ett reellt miljöproblem. Därför är det glädjande att det både finns ett stort folkligt stöd och en vilja hos Västra Götalands politiker att åtgärda problemet.

Inget enskilt avlopp är det andra likt. Vissa funkar riktigt bra medan andra sedan länge passerat sin livslängd. En avloppsdeklaration skulle göra det lättare för kommunerna att prioritera tillsyn av de dåliga avloppen i de mest känsliga områdena. Dessutom skulle fastighetsägaren få ett kvitto på anläggningens funktion. Undermåliga avlopp gynnar inte någon.

Anders Mårtensson

vd VVS-Fabrikanternas Råd

Delta i debatten! Svara på den här insändaren med ett mejl till debatt@bohuslaningen.se eller använd vårt formulär.

ANNONS