VVS-branschen ser bara till egna intressen

Torsten Torstensson (C): Osakligt om enskilda avlopp

ANNONS

Replik till Anders Mårtensson 21 september

LÄS MER:Det behövs bättre koll på små avlopp

Sitter och läser om kommunjägaren i Eskilstuna som nyligen jagade vildsvin och i stället sköt en ko. Enligt jaktvårdskonsulenten och vanligt sunt förnuft skall man vara helt säker på vad det är för djur innan man avlossar skottet.

Precis samma misstag gör Anders Mårtensson VD för VVS-fabrikanternas råd i sin insändare om enskilda avlopp, han skjuter på fel objekt. Insändaren är full av faktaresistenta uppgifter. Bland annat får han det att låta som att alla enskilda avlopp ligger i direkt anslutning till direkt känsliga kuststräckor och vattendrag. Enligt den Sifo-undersökning som Mårtensson hänvisar till skulle 77 procent av Sveriges befolkning vilja ha obligatoriska kontroller av enskilda avlopp. Han berättar inte om vilket urval Sifo använde sig av. Kanske kan det vara så att större delen av de svarande är boende i tätort?

ANNONS

Mårtensson tycker att det behövs ett styrmedel för att komma till rätta med den, enligt honom, otillräckliga åtgärdstakten vad gäller enskilda avlopp. På punkt efter punkt missar han, precis som jägaren i Eskilstuna, målet. Han tar inte hänsyn till de senaste rönen som visar att markretentionen inte är medräknad i tidigare undersökningar. Detta innebär att statliga myndigheter redovisar vad man tror kommer ut från ett avlopp istället för faktiska siffror. Bland annat har det visat sig, beroende på geografi och markförhållande, att markretentionen kan vara så hög som upp till 80 procent. I och med detta faller Mårtenssons argumentation. Lagen ställer nämligen som krav att kostnaden av en åtgärd skall stå i rimlig proportion till nyttan.

Om man går in på VVS-fabrikanternas råds hemsida förstår man genast varför Mårtensson så oblygt och oreserverat driver frågan om att alla enskilda avlopp omedelbart borde dömas ut. Rådet består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter samt är en branschorganisation inom VVS- och VA-branschen. Man skall ”företräda, tillvarata och samordna medlemmarnas gemensamma intressen” det vill säga se till att rådets medlemmar skall ha gott om arbete och sälja så mycket som möjligt av sina produkter och tjänster. För att driva på arbetet arbetar man aktivt med lobbyarbete, opinionsbildning och informationsspridning.

ANNONS

I stället för att angripa enskilda fastighetsägare så borde stat och kommun ta tag i det riktigt stora problemet nämligen städernas reningsverk där det allt som oftast förekommer så kallad bräddning, det vill säga att man släpper ut orenat avloppsvatten direkt i naturen. Dessutom krävs det att kommunerna på ett säkert sätt tar hand om slammet så att vi slipper att det hamnar på åkermarken. Men som vanligt riktar myndigheterna, med tvång och hot om vite, in sig på fel målgrupp precis som Anders Mårtensson och jägaren i Eskilstuna.

Torsten Torstensson (C)

Uddevalla

ANNONS