"Hade det funnits tillgång till vaccin för alla, samtidigt, tror jag inte vi hade haft den här diskussionen", skriver Björn Järbur, sjukhusdirektör.
"Hade det funnits tillgång till vaccin för alla, samtidigt, tror jag inte vi hade haft den här diskussionen", skriver Björn Järbur, sjukhusdirektör.

Därför har sjukhusledningen prioriterats före viss vårdpersonal

Jag beklagar att du och dina kollegor upplever att ni inte är prioriterade och inte har sjukhusledningen på er sida. Jag vet och uppskattar att ni varje dag fattar snabba beslut om patienterna, och att era beslut kan vara livsavgörande.

ANNONS

Svar till personal i covid-vården

LÄS MER:Hur kan vi i vårdpersonalen inte vara prioriterade?

Men – för att ni ska kunna sköta ert arbete krävs att ni har rätt skyddsutrustning och information om hur ni ska använda den, att det kommer medarbetare från andra enheter till covid-vården och att de får utbildning, samt att de som har behov av avlastande stödsamtal får det.

De snabba beslut som vi i SSL, särskild sjukvårdsledning, måste fattas när vi befinner oss i förstärkningsläge sedan flera månader tillbaka, handlar om att säkra att du och dina kollegor i största möjliga mån har vad ni behöver för att vårda patienterna, utan att behöva fundera på hur det går till.

ANNONS

Det är mot den bakgrunden jag har beslutat att även vissa funktioner inom SSL är en del av covid-19-vården, där vi nu har börjat med personalvaccinering. Det var inget lätt beslut, men det handlar om helheten i det arbetet vi utför, för de drygt 1 000 patienter med covid-19 som behövt sjukhusvård sedan mitten av mars förra året – men även för alla andra patienter.

LÄS MER:Klart med coronaersättning till NU-sjukvården

Den vaccinering vi inlett handlar om att säkra personal i covid-vården och inget annat. Det var därför Folkhälsomyndigheten gav regionerna möjlighet att påbörja personalvaccinationen tidigare än planerat, efter påtryckningar från bland andra läkare och politiker.

Jag håller fast vid min åsikt om att de prioriterade grupperna för vaccin ska vara de som löper störst risk att bli sjuka och avlida av sjukdomen. Men när VGR beslutat att personal i covid-vården ska vaccineras kan jag inte avstå från att genomföra detta, bara för att jag inte håller med i sakfrågan.

Därför har vi denna vecka startat vaccination av medarbetare inom i covid-vården, som ambulansen, akutmottagningen, IVA, infektion och övriga enheter inom epidemivården, samt medarbetare som arbetar med aerosolbildande metoder.

SSL, samt laboratoriemedicin, vårdhygien och vårdplanering, går inte före någon som arbetar patientnära i covid-vården. Men ja, ledningen har prioriterats före exempelvis läkare, som inte arbetar inom covid-vården.

ANNONS

LÄS MER:Nu börjar personalen i Nu-sjukvården att vaccineras

Det betyder inte att vi är viktigare än sjukvårdsprofessionerna, på samma sätt som att den patient som väntar på en operation sedan flera månader tillbaka inte är mindre värd, som människa, än den som just nu opereras akut. Det handlar om att vi inte kan göra allt för alla, samtidigt, även om vi önskar att vi kunde.

Hade det funnits tillgång till vaccin för alla, samtidigt, tror jag inte vi hade haft den här diskussionen.

Det är ur det perspektivet som uttrycket "Bästa möjliga vård till lägsta möjliga kostnad" ska uppfattas . Det betyder helt enkelt att vi alltid måste använda de skattemedel som vi har tilldelats på bästa sätt. Vi arbetar i en politiskt styrd organisation, på uppdrag av våra folkvalda, för patienternas skull.

Till sist vill jag besvara kritiken om att ledningen borde arbeta hemifrån, som man gör på andra sjukhus. För mig är det en märklig syn på ledarskap, särskilt i kris. Vi lägger mycket tid på att vara ute i verksamheterna. Många av de beslut som vi fattar utgår från kunskaperna från dessa möten. Jag arbetar varannan helg, och har gjort det när vi har förhöjt beredskapsläge sedan pandemins start. Den senaste helgen besökte jag alla enheter som arbetar inom covid-19-vården och hade många bra samtal.

ANNONS

Ett närvarande ledarskap är nödvändigt för att hantera den oro som blir konsekvensen av att vi arbetar med en ny sjukdom, som ställer nya krav på oss, med mycket svårt sjuka patienter, där många fler dör än vad vi kanske är vana vid.

Jag ställer kravet på enhets- och verksamhetscheferna att de ska vara på plats för sina medarbetare, trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att arbeta hemma. Då måste även sjukhusledningen utföra ett närvarande ledarskap. Annars ställer vi olika krav på andra än på oss själva.

Björn Järbur

sjukhusdirektör, NU-sjukvården

ANNONS