Den här synen tycker de flesta är trevligare än en urangruva, anser debattörerna.
Den här synen tycker de flesta är trevligare än en urangruva, anser debattörerna. Bild: JONAS EKSTROMER

Det är kärnkraften som kräver subventioner – inte vindkraft

Att bygga ut stamnätet till havs kostar visserligen, men inte i närheten av de miljarder som skulle behövas för att subventionera kärnkraft, skriver Rickard Nordin (C) och Fredrik Christensson (C).

ANNONS

Replik till Moderaterna 27 december

LÄS MER:Industrin klarar sig inte med el som kommer varannan dag

Elbristen i Västsverige är akut. Det har Moderaterna helt rätt i när de replikerar på vår artikel om hur vi ska komma tillrätta med stigande elpriser och ökat behov av el från industrin. Att Centerpartiet skulle påverkar Vattenfall kring reaktorerna i Ringhals är dock inget annat än lögner och problemet med Moderaternas svar på utmaningarna vi står inför är att det inte löser problemet.

Att vi skulle ha kärnkraftverk klara om sju år om vi började nu är helt enkelt inte sant. Att få tillstånd, hitta plats, övertyga lokalbefolkning, upphandla bygge och så vidare tar långt mycket längre tid. Förutom det faktum att det inte finns någon som vill investera utan massiva subventioner. Tyvärr slutar inte de västsvenska moderaternas verklighetsförnekelse här.

ANNONS

Att låtsas om att industrin inte skriker efter el, billig, förnybar sådan, som kan byggas här och nu är bara löjligt. Volvo Cars sade för någon vecka sedan: ”–Fokus bör ligga på en utbyggnad av förnybar elektricitet, eftersom både tidsaspekten och kostnaden per producerad MWh talar för dessa elektricitetsslag.” Holmen har sagt: ”– Att bygga nya reaktorer är vad jag förstår väldigt dyrt. För mig är det viktigt att kraftproduktionen ska konkurrera på marknadsmässiga grunder. Det som är billigast är det som ska byggas och där verkar inte ny kärnkraft vara idag.” Slutligen säger LKAB: ”Vindkraften kan möta behovet i industrin och spelar en central roll i att förse hela Sverige med grön el till låg kostnad.”

Havsbaserad vindkraft har betydligt högre på pålitlighet än landbaserad, till skillnad från vad Moderaterna i Västsverige tror. Att bygga ut stamnätet till havs kostar visserligen, men inte i närheten av de miljarder som skulle behövas för att subventionera kärnkraft. Varje år.

Moderaterna i riksdagen brukar ofta plädera för att ”alla fossilfria kraftslag behövs”. Tyvärr verkar de västsvenska Moderaterna, liksom de i Gävle, Trelleborg, Stockholm och så vidare inte lyssna på det. Där är motståndet mot förnybar energi kompakt. Alternativen saknas dock. Ingen vill ha ett kärnkraftverk på sin bakgård, ingen vill ha uranbrytning som granne. Ingen vill investera med tanke på kostnaderna och industrin vill inte vänta med tanke på de långa ledtiderna. Inom vindkraften står investerarna på rad och vi har lagt förslag om att mer av värdet ska stanna lokalt. Både hos kommuner och de som är närboende.

ANNONS

För oss Centerpartister handlar det inte om för eller emot kärnkraft. Det handlar om att vara för eller emot utveckling och jobben. Vill vi ha de nya industrijobben till Västsverige och behålla de vi redan har, ja då är det dags att bygga ut både ledningar och produktion. Att effektivisera och skapa flexibilitet. Det är så vi ställer om samhället och det är så vi får ekonomin att växa. Tillväxt och marknad brukar vara moderata paradgrenar. Synd att de tankarna övergetts hos moderaterna till förmån för subventioner och statlig planering av elproduktion. Det skapar ett långsammare, dyrare och sämre system. Det är dock inte för sent att ändra sig. Industrin har sagt sitt – dags att lyssna på dem för jobbens skull. Dags att bygga ut vindkraften till havs.

Rickard Nordin (C)

Klimat- och Energipolitisk talesperson

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Fyrbodal

ANNONS