"Flera partier i riksdagen försökte i januari i fjol att stoppa nedläggningen av Ringhals 1 och 2, men regeringens avvecklingslinje vann med en rösts majoritet.”
"Flera partier i riksdagen försökte i januari i fjol att stoppa nedläggningen av Ringhals 1 och 2, men regeringens avvecklingslinje vann med en rösts majoritet.” Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Industrin klarar sig inte med el som kommer varannan dag

Västsverige behöver havsbaserad vindkraft lika lite som en fisk skulle behöva en cykel, skriver företrädare för Moderaterna i Uddevalla.

ANNONS

Replik till Centerpartiet 21 december

LÄS MER:Elbehovet i Västsverige behöver en snabb lösning

Elbristen i Västsverige är akut, och den blev verkligen inte bättre av att två reaktorer i Ringhals stängts i förtid de senaste två åren. Därmed försvann ungefär 10 TWh el på ett bräde från västkusten.

I början av 2014 planerade Vattenfall att bygga ny kärnkraft i Ringhals, för att ersätta de två äldsta reaktorerna som beräknades stänga runt 2025, men efter att vänsterblocket kom till makten med hjälp av Centerpartiet ändrades Vattenfalls planer till en förtida nedläggning av dessa reaktorer i stället, vilket var ett vallöfte från Miljöpartiet.

Flera partier i riksdagen försökte i januari i fjol att stoppa nedläggningen av Ringhals 1 och 2, men regeringens avvecklingslinje vann med en rösts majoritet. Om Rickard Nordin (C) och Fredrik Christensson (C) hade röstat mot vänsterregeringens linje så hade vi med andra ord inte haft den akuta elkris som vi har i Västsverige i dag. Varför ska vi ge just de krafter som orsakat dagens problem förtroendet att försöka lösa dem?

ANNONS

Det enda som hindrar kraftindustrin från att bygga ny kärnkraft i dag är medvetet kärnkraftsovänlig lagstiftning och politisk risk, absolut inte ekonomi. Byggtiden för kärnkraft är ungefär sju år. Vi moderater i Uddevalla har bjudit in representanter för kraftindustrin för att lyssna till fakta i frågan. Samtalet videofilmades och finns till hands för den som vill se det på Youtube eller Uddevallamoderaternas sida på Facebook.

Västsverige behöver havsbaserad vindkraft lika lite som en fisk skulle behöva en cykel. Industrin är i behov av baskraft som kan leverera el i ett jämnt flöde över dygnets alla timmar och över hela året. Industrin behöver inte el som bara kommer varannan dag. Enligt Svenska kraftnät kan vindkraftens tillgänglighet beräknas till nio procent när den behövs som mest, den så kallade topplasttiden. Det betyder att man redan från början behöver installera mer än tio gånger så mycket vindkraftverk som kärnkraft för att nå ungefär samma nettoeffekt.

Vidare, om nu havsbaserad vindkraft är så oerhört lönsam, varför har då vänstern beslutat att den ska subventioneras genom gratis anslutning från havet till elnätet på land? Det är fråga om många miljarder från elkonsumenterna.

De planer på havsbaserad vindkraft som i dag ligger på regeringens bord för beslut, innebär en solid vägg av kraftverk från Göteborg till Koster. Merparten av kraftverken är väl synliga från land, såväl dagtid som nattetid då de blinkar. De planeras också mitt på de allra viktigaste fångstområdena för det svenska fisket. Varför vill Centerpartiet offra det som gör Bohuslän unikt? Varför ska våra barn bli den sista generationen som får uppleva den obrutna kustlinjen och färska svenska skaldjur? Särskilt som dessa verk ändå inte skulle göra någon som helst skillnad för vårt elbehov under de tider då elen behövs som mest.

ANNONS

Henrik Sundström (M)

Gösta Dahlberg (M)

gruppledare Moderaterna Uddevalla

Fredrik Södersten (M)

ordförande partiföreningen

Sture Svennberg (M)

1:e vice ordförande Uddevalla Energi

ANNONS