"Är inte samspelet mellan produktion och konsumtion av vätgas en ekonomisk nyckelfaktor?" skriver Mats Fägerquist.
"Är inte samspelet mellan produktion och konsumtion av vätgas en ekonomisk nyckelfaktor?" skriver Mats Fägerquist. Bild: Thomas Johansson/TT

Dubbla budskap om Preems fossilfria satsning

Öppet brev till Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall och Peter Abrahamsson, chef på Hållbar utveckling på Preem.

ANNONS

Om jag läst rätt i Lyskekilsposten så inleder Preem och Vattenfall nu ett samarbete. En storskalig anläggning för tillverkning av vätgas ska byggas upp vid Preemraffs raffinaderi i Lysekils kommun. Produktion av biodrivmedel kan ske med vätgas och är anledningen till samarbetet. Det behövs en storskalig vätgasförsörjning, något som Vattenfall kan leverera genom elektrolys av vatten. Preems mål är att producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel årligen. Vätgas kan också ersätta kol vid tillverkning av stål och LKAB och SSAB lägger om sina industriprocesser med siktet inställt på en fossilfri ståltillverkning. Liknande projekt finns också inom annan energikrävande industri, både i Sverige och utomlands.

ANNONS

Med detta samarbete kan utsläpp av koldioxid från inrikes vägtransporter minskas med 12,5 miljoner ton koldioxid. Detta motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp, där fossilfria transporter är en av de viktigaste utsläppskällorna.

Talar Preem med dubbla tungor?

LÄS MER:Beslut om nedläggning av Lysekilsbanan närmar sig

En satsning på fossilfri vätgas ger möjligheter för ökad biodrivmedelsproduktion samtidigt som vi minskar utsläppen vid våra raffinaderier, enligt Peter Abrahamsson.

Samtidigt ger Kenneth Olsson, logistikchef på Preem, besked om två nya transportavtal.

Simeon/PLM och Eliassons Åkeri är Preems nya tankbilstransportörer av drivmedel och eldningsoljor i öster, väster och i söder.

När hela samhället ska ställa om för att skona klimatet kan det bli brist på såväl elektricitet som alternativa bränslen. Ett distributionsnät från Preem, där även järnvägstransporter finns med skulle nog göra det lättare för Malin Hallin att representera Preem i Västra Götalands klimatråd.

Är inte samspelet mellan produktion och konsumtion av vätgas en ekonomisk nyckelfaktor?

LÄS MER:Lysekilsbanan är en järnväg för framtiden

Störningar med brist eller överskott på vätgas skulle kunna kompenseras via en utbyggd funktion baserat på järnvägstransport med godsvagnar avsedda för gastransport.

För 30 år sedan diskuterade Vattenfall ett annat samarbete, med Svenska Lantmännens Riksförbund. Vid Brofjorden skulle en industri för tillverkning av etanol se dagens ljus. Måndagen den 30 juli 1990 samlades kommunalrådet Stig Nilsson, landshövding Kjell Mattsson, Lysekils tekniske chef Bo Kärrberg och vägdirektör Bengt Wolffram för att diskutera hur ett industrispår bäst kunde anläggas till Brofjorden från Lysekilsbanan. En järnvägssträckning från Häggvall över Sörkila till Brofjorden bedömdes som det lämpligaste alternativet.

ANNONS

Det är kanske något att tänka på även i dag?

Hälsningar,

Mats Fägerquist

ANNONS