Vi kan konstatera att det aldrig genomförts, planerats och beslutats så mycket om vägförbättringar i Sotenäs som under denna mandatperiod, menar debattörer.
Vi kan konstatera att det aldrig genomförts, planerats och beslutats så mycket om vägförbättringar i Sotenäs som under denna mandatperiod, menar debattörer. Bild: BERTIL ERICSON

Första etappen igång redan i år då vi nått överenskommelse

Vi kan konstatera att det aldrig genomförts, planerats och beslutats så mycket om vägförbättringar i Sotenäs som under denna mandatperiod, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Nya cykelvägar kräver attitydförändringar av politiken”.

När detta projekt kom oss tillhanda så inventerade vi snabbt vad som tidigare gjorts och om det fanns några projekt eller diskussioner pågående. Vi fann ett par grupperingar som vi givetvis tog kontakt med. Då en sådan diskussion som pågick tangerade de kommunala intresset och att det fanns politiker, då centerpolitiker, med så träffades vi och frågade om han kunde tänka sig att hålla i projektet cykelleder för vår räkning. Vi fick ett okej från Mikael Andersson, numera Demokratiresans starke man, som då skulle ta fram ett förslag.

Efter en tid och då vi inte fick någon återkoppling från vederbörande så fick vi från annat håll reda på att man utvecklade något helt annat och att man sökt pengar från Tillväxtverket som nu tyckte att dessa skulle omsättas i ett projekt som behövde lanseras omgående. Detta projekt blev inte vad vi beskrivit, att koppla ihop våra samhällen, utan ett cykelprojekt baserat mer som naturupplevelser och där av en koppling till Sotenäs Turism. Mikael bekräftade att så var fallet och vi tog tillbaka projektet in i politikergruppen. Att vi valt fel projektledare behövde vi inte utreda men nu behövdes detta projekt prioriteras då vi tappat mycket tid. Vi tog därför kontakt med LRFs ordförande som tillsammans med två konsulter tittat på hur man skulle, med andra kommunala förebilder, kunna applicera en cykelväg från norr till söder i kommunen.

ANNONS

I detta läge fanns även ett projekt för att koppla ihop öst till väst, cykelledes, även med i diskussionen. Det har klart framgått i alla presentationer och protokoll vilka som har bidragit med vad. Efter ett antal möten och kostnadsberäkningar bedömdes att deras skiss eller förslag skulle kunna bilda basen för cykelledsprojektet. Det är inte så att själva projektet är unikt utan bedömningarna blir utifrån möjligheten att genomföra projektet. Vilka resurser som behövs, lagar och föreskrifter, intressenter att ta hänsyn till, genomförandeorganisation och inte minst ekonomiska konsekvenser. Med andra ord ett realistiskt politiskt beslutsunderlag. Som alla politiker ställt sig bakom. Det är här de flesta projekt faller.

Det är det som nu är gjort och ett politiskt beslut är fattat och vi drar i gång första etappen redan i år då vi nått en överenskommelse med markägarna. Sotenäs Turism har fått sitt projekt (på eget initiativ inte vårt), LRF och dess ordförande har varit mycket behjälplig i att vi nu befinner oss där vi är. Möjligtvis kan herr Andersson vara besviken att han inte blev involverad mer men han gavs möjligheten. Vad Yngve Johansson, i likhet med Mikael Andersson sitter i ks och kf, saknar för information eller skulle dra för nytta av att misskreditera andras insatser övergår vårt förstånd. Men är det valtider så är det. Avseende vägarna i kommunen så kan vi bara konstatera att det aldrig någonsin genomförts, planerats och beslutats så mycket om vägförbättringar som under denna mandatperiod.

ANNONS

Pär Eriksson Centerpartiet

Roland Mattsson Moderaterna

ANNONS