Att med ett enda mandat kunna påverka så mycket i Sotenäs 2018-2022, menar debattören.
Att med ett enda mandat kunna påverka så mycket i Sotenäs 2018-2022, menar debattören. Bild: Bjšrn Olsson

Inte besviken - tvärt om faktiskt!

Att med ett enda mandat kunna påverka så mycket i Sotenäs 2018-2022, menar debattören.

ANNONS
|

Replik på ”Första etappen igång redan i år då vi nått överenskommelse”.

Först vill jag informera om att jag är stolt och glad över att ha kämpat. Att med ett enda mandat kunna påverka så mycket i Sotenäs 2018-2022. Efter 15, snart 16 års styre så har faktiskt Alliansen efter rejäla påtryckningar tagit tag i cykelleder och vägfrågan, det är nu i alla fall på agendan. Det som projektet HikeBike tagit fram med ideella krafter och stöd från Tillväxtverket, som nu Alliansen slår sig för bröstet för är en sträcka om 1280 meter. 80 meter av detta berg, cirka 125 meter blir en bro över Kvarnforsen.

ANNONS

Jag är inte alls besviken, tvärt om vi börjar se resultat det är fantastiskt. Motionen om lobbygrupp som undertecknad skrev 2019 02, och undertecknades av hela partiet skapade den nämnda lobbygruppen. Motionen om cykelsamordnare som jag skrev i februari 2021 (då ingen i kommunhuset ansvarade för frågan) skapade förutsättningen för den nu aktuella sträckan mellan Bovallstrand och Kvarnforsen. Projektet Hike & Bike skapade mycket riktigt digitala kartor efter kartläggning av terrängen. Detta för att Tillväxtverket under pandemin önskade styra om en aning. Notera att detta blev utöver projektet att kartlägga och beräkna hur vi skulle kunna knyta ihop våra samhällen.

Att sedan Sotenäs kommun inte nappade, utan att Tanums kommun tog bollen och på bara två månader 2020 satte spaden i backen och byggde en sträcka i Gerlesborg vittnar om engagemanget från styret i Sotenäs. LRF:s ordförande var med i projektet Bovallstrand-Kungshamn och fick av projektet ett uppdrag att massberäkna för lobbygruppen. Detta material tog tid men det inkom i exakt tid före Pär Erikssons angivna deadline och det skedde såvitt jag vet inom projektet med projektets och inte Sotenäs kommuns pengar. Det ska noteras att väldigt många privatpersoner och några få politiker kämpat med cykelledsfrågan under lång tid.

Mitt personliga engagemang i cykelleder kan man läsa om i Bohusläningen redan 2012, man kan följa inlägg på min Facebook sedan 2018. Vägar samt cykelleder var mina huvudfrågor till valet 2018. Tack övriga partier och politiker för att ni nu efter 15 års styre lyft frågorna dit där de hör hemma. Nu börjar det riktiga jobbet, vi ska vi se till att det blir byggt i hela kommunen. Att sedan herrarna diktar upp en historia som saknar grund i verkligheten släpper jag där. Att herrarna inte förstår att deras agerande är precis det som gör att Sotenäs är bland Sveriges fem procent sämsta kommuner enligt Svenskt näringslivs ranking är anmärkningsvärt, men bra att det belyses så här strax före valet.

ANNONS

Att kommunens företrädare ägnar sig åt uteslutningar, avstängningar och ren mobbning samt personpåhopp börjar ju bli allmänt känt. Att Sotenäs kommunpolitiker kostar två komma två gånger av en snittkommun, borde kanske få någon att fundera. Det är strax val och våra väljare kan aktivt välja om Sotenäs ska fortsätta på den inslagna vägen, eller om vi ska mogna en aning och fokusera på det allra viktigaste. Omsorg, skola och infrastruktur. Hjälp gärna till att städa upp politiken i kommunhuset. Med energi och handlingskraft att förbättra Sotenäs

Mikael Andersson

Demokratiresan

ANNONS