Grav men tända ljus
Grav men tända ljus Bild: Lasse Edwartz

Kloka och tänkvärda ord om Håby

Replik på "Samhället Håby är en "spökby" i dag"

ANNONS
|

Mycket kloka och tänkvärda ord! Värda att allvarligt begrunda för den stora allmänheten, men i synnerhet för ”de som makten haver”. Tyvärr får man alltmer uppleva att makt och ansvar inte följs åt.

För att nu koncentrera mig på gravplatser. Kyrkogårdar räknas som allmän plats. Då borde det vara rimligt att inte de enskilda gravrättsinnehavarna ska ansvara för säkerheten. Nog borde det ingå i begravningsavgiften (som alla skattskyldiga i Sverige betalar) att gravstenarna står säkert. Och nog bör det finnas metoder att vid anläggandet av kyrkogårdar göra gravstenssocklarna mera stabilt förankrade.

Kyrkogårdsförvaltningarna måste åläggas större ansvar. Om inte nuvarande lagar medger det måste de ändras. Det är vår folkvalda riksdag som beslutar. Alltså är riksdagsvalet i höst viktigt inte minst ur den synvinkeln. Om någon av er kandidater bryr er om denna fråga hoppas jag ni visar det.

ANNONS

Beträffande Håby - inklusive kyrkan - förväntar jag mig att ni som kandiderar till kommunfullmäktige visar er åsikt.

För övrigt känner jag mig inte ensam att till fullo instämma i Ingalills inlägg.

Bengt Blomberg

ANNONS