"Smögenbryggan slocknar tyvärr på vintern men kommunen behöver skatteintäkter hela året."
"Smögenbryggan slocknar tyvärr på vintern men kommunen behöver skatteintäkter hela året." Bild: Maja Nilsson

Landbaserad lax kan väcka Sotenäs ur sin vinterdvala

Quality Salmons planer på en satsning på storskalig laxodling i Sotenäs är en fantastisk möjlighet för Sotenäs att utvecklas som industrikommun och bromsa utvecklingen att glida över till att bli en vintersovande delårskommun med övervärderade bostäder och minskade skatteintäkter.

ANNONS

Sotenäs har i dag en fantastisk basnäring i fiskberedningsindustrin och med en ytterligare tung etablering inom matberedningsindustrin kan vi stärka vår kommun som en industrikommun och utveckla den kommunala servicen som skola och omsorg.

I kommunen finns en stor turistverksamhet vilket är ett bra komplement till basnäringen. Smögenbryggan slocknar tyvärr på vintern men kommunen behöver skatteintäkter hela året och utan en kraftfull basnäring blir det en kommun med havsnära sommarbostäder och några få åretruntboende boende på de billigaste platserna i kommunen.

LÄS MER:Laxsatsande bolag har skulder hos Kronofogden

Den planerade satsningen kommer att bli en oerhört viktig del i att skapa en växande kommun med god kommunal service och vårt parti gläds åt och stödjer planerna.

ANNONS

Det betyder inte att vi inte följer och bevakar utvecklingen av den planerade industriparken för kommunens bästa. Kommunens åtagande är dock begränsat till arbete i planprocessen samt uthyrning av kommunal industrimark.

Det finns risker med alla satsningar och kommunen måste stå stadigt även om etableringen inte skulle bli av, men utan företag som har ambitioner och vill satsa stoppar utvecklingen.

Centerpartiet har utifrån redovisad hållbarhetsstrategi och hur arbetet utvecklas i dagsläget mycket stor tilltro till satsningen. En satsning enligt Centerns vision att skapa arbetstillfällen med ny miljövänlig teknik. En investering i ett slutet system med solcellspark och miljötänk i alla steg är helt rätt i tiden och kommer att visa vägen framåt för ett hållbart Sotenäs.

Britt Lindgren, Pär Eriksson, Kerstin Johansson, Gunnar Selstam, Kristina Grahl, Olle Börjesson, Stig-Arne Helmersson

Styrelsen för Centerpartiet i Sotenäs

LÄS MER:Laxodlare får ha bättre tålamod

ANNONS