”Strandskyddet infördes på 1950-talet och syftar till att ge alla människor i Sverige, oavsett plånbok, tillgång till stränder”, skriver Inge Löfgren, Strandskyddarna.

ANNONS