MALMÖ 2018-09-09 Röstning på Lindängenskolan i Malmö på söndagen. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090
MALMÖ 2018-09-09 Röstning på Lindängenskolan i Malmö på söndagen. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

Man får inte exkludera människor ur demokratin

Olle Törnquist (S): Den liberala demokratin måste försvaras mot dess fiender, som SD

ANNONS

Är det odemokratiskt eller demokratiskt att motverka SD? I en artikel på nyårsafton var mitt svar, att det beror på vilken demokrati man vill ha. Demokrati är folklig kontroll över gemensamma angelägenheter på grundval av politisk jämlikhet. De som vill liberal demokrati hävdar, att fria och rättvisa val måste kombineras med rättsstat, opartisk administration, jämlikt och aktivt medborgarskap och mänskliga rättigheter. Det förutsätter i sin tur, att ett fåtal mäktiga inte får avgöra vilka som får vara jämlika medborgare och vad som är gemensamma angelägenheter. De som däremot nöjer sig med valdemokrati (forskningens beteckning på den vanligast existerande demokratin världen över) säger att om man vinner val så kan man styra domstolarna och byråkratin, avgöra vilka som är etniskt riktiga medborgare och inskränka de mänskliga rättigheterna. Som i Ungern eller Filippinerna, och tidigare i Tyskland och Sydafrika. (Som professor i politik vet jag det. Titeln må reta populister men fungerar som varudeklaration, på samma sätt som det kan vara bra att veta om någon är snickarmästare när man pratar husbygge.) Så eftersom SD vill valdemokrati är det från liberalt perspektiv demokratiskt att motverka dem.

ANNONS

LÄS MER:Därför är det bra att isolera SD

Men på vad sätt motverkar SD verkligen liberal demokrati? Lennart Svensson (8/1) illustrerar det med argumentet att politiska ingrepp i rättsstaten kan främja folks trygghet. Men om den politiskt starkes rätt ska råda, vilka institutioner kan då garantera den enskildes? Rune Johansson (9/1) menar till och med att medborgarskap bara är ett juridiskt begrepp och att Björn Söder hade rätt om samerna. På norska är det tydligare än på svenska hur fel han har: ”statsborger” pekar på det juridiska medan ”medborger” har med deltagande och sociala och mänskliga rättigheter att göra, vilka SD vill begränsa. Dessutom visar forskningen, att etnicitet och religion tvärt emot vad SD hävdar inte är skrivna i sten utan förändras med sociala och politiska förhållanden. Liksom att ”urfolken” inte slåss för blodsband utan ekonomisk och kulturell överlevnad. Plus att nationalstaten är en politisk konstruktion som kan vara demokratisk (som norrmännens frihetskamp) men också kolonial och fascistisk. Vi måste välja. Demokratiska friheter eller politiskt tvång?

LÄS MER:SD måste kunna komma med i spelet

Hur försvarar man då frihetlig demokrati? Lennart Svensson menar att även ”det andra ytterlighetspartiet, (V)” borde isoleras. Men frågan handlar ju inte om vänster och höger utan om den liberala demokratin som överideologi, vilken (V) som parti anammat sedan några decennier. Svensson säger också, att spelregler (och straff om man bryter mot dem) är okej, om bara SD får vara med på plan och ändra reglerna. Men SD får ju redan delta i valen och den offentliga debatten. Däremot har den liberala demokratin förstås rätt att försvara sig mot maktutövning som inskränker den, som senast i Polen och Brasilien.

ANNONS

Så långt med utgångspunkt från fakta. På socialdemokratisk värdegrund kan jag slutligen bara hoppas, att den liberala demokratin prioriteras i de pågående förhandlingarna om vår framtid.

Olle Törnquist (S)

Professor i Statskunskap och Utvecklingsstudier

ANNONS