Åkesson. Får inte vara med och spela.
Åkesson. Får inte vara med och spela. Bild: Claudio Bresciani/TT

SD måste kunna komma med i spelet

"Det skulle vara positivt för landet om vi får en opposition som fungerar"

ANNONS

Replik till insändare av Olle Törnquist den 31 december 2018.

LÄS MER:Därför är det bra att isolera SD

Av professor Olle Törnquist får vi en informativ lektion i vad liberal demokrati innebär. Nog så bra. Motiveringen för att isolera SD känns däremot tunn. Varför inte på ett motsvarande sätt isolera det andra ytterlighetspartiet, V?

Givetvis därför att S tvingats vara stött av V för att behålla makten, inte minst under den senaste mandatperioden. S har fått betala dyrt för stödet och har under en längre tid kastat ut välagnade krokar, främst åt C och L.

I stället går professorn till anfall genom att utnyttja ett av socialdemokraternas vapen i striden om makten, nämligen skrämselpropaganda. Inom EU nämns Orban i Ungern som liksom SD motverkar förutsättningarna för liberal demokrati. Sådana tilltag måste samhället varnas för och professorn hänvisar till att man skulle kunna tillämpa regler motsvarande de som finns inom sportens värld för fotboll och hockey. Han förbiser dock att om sådana regler skall kunna tillämpas måste det först genomföras ett spel mellan två lag.

ANNONS

Med den enighet som alla partier visat och deras respektlöshet för valresultatet har SD aldrig kommit in på spelplanen.

För att minska rådande politikerförakt och även för demokratin vore det bra om det åtminstone kunde föras samtal mellan partierna. Det fungerar bättre ute bland kommunerna. Om SD skulle få något inflytande på riksplanet vore det konstigt om inte vårt statsskick skulle klara av att göra lämpliga korrigeringar vid behov. Jag återkommer till insändarens jämförelse med Ungern för att illustrera att ett annat land lyckats stoppa ett lagförslag.

Inom EU har också Polen betraktats som ett svart får. Från den 11 december 2017 representeras detta land av Mateusz Morawiecki. Hans parti, Lag och Rättvisa (PIS), vann valet 2015 och fick egen majoritet. Han stoppade bland annat en kontroversiell lag, som annars skulle utgjort ett exempel på polisiärt inflytande i rättsstaten.

Hur upplever många svenskar dagens rättsstat? SD beskriver inte alltid förhållandena i vårt Sverige i lika rosa färger som övriga partier, fram- förallt inte som S och MP i den nu avgångna regeringen. Kanske är det en av orsakerna till att SD fick över 1,1 miljoner väljares förtroende och i den senaste opinionsmätningen placerade sig som det näst största partiet. Vår svenska rättsstat har flera ouppnådda krav. Ett exempel är att vi befinner oss i en rättstrygghetskris. Många känner sig otrygga, inte minst kvinnorna. Det är fel när hälften av alla brott som anmäls skrivs av direkt utan någon åtgärd. Endast 14 procent av alla brott klaras upp enligt Nationella trygghetsundersökningen.

ANNONS

Det skulle vara positivt för landet om vi får en opposition som fungerar, vilket vi inte haft under den senaste mandatperioden.

Lennart Svensson

ANNONS