Genom ett mer flexibelt strandskydd går det både att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande och säkra allas möjlighet till friluftsliv, skriver företrädare för Moderaterna.
Genom ett mer flexibelt strandskydd går det både att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande och säkra allas möjlighet till friluftsliv, skriver företrädare för Moderaterna. Bild: Julia Forsberg

MP nonchalerar äganderätten med en axelryckning

Vi delar uppfattningen, som Boel Lanne med flera andra miljöpartister torgför i sin replik till oss, att frågan om skyddet av våra stränder, hav och vattendrag är mångfasetterad. Just bland annat därför är vi starkt kritiska till dagens strandskyddsregler som inte tar hänsyn till att många olika värden och intressen behöver förenas och balanseras.

ANNONS

Replik till Miljöpartiet

LÄS MER:Att angripa strandskyddet i en pandemi är tondövt av M

Lanne med flera menar att vi moderater stirrar oss blinda på den privata äganderätten i debatten om strandskyddet. Det är inte sant. Vi argumenterar däremot för en modell som förenar skydd av värdefull natur med respekt för äganderätten. Det är snarare Miljöpartiet som är blinda för hur dysfunktionellt dagens strandskydd är. Vi beklagar verkligen att Lanne och hennes medskribenter vägrar att se de många och allvarliga problem som dagens stelbenta och generella strandskydd skapar och att man nonchalerar äganderätten med axelryckning.

Vi moderater kommer alltid försvara äganderätten och argumentera för att inskränkningar i denna grundlagsfästa rättighet måste vara väl motiverade. På det sätt som dagens strandskyddsregler inskränker äganderätten och hindrar såväl företagare som bostadsbyggande är inte motiverat. Därför behöver strandskyddet göras om i grunden. Intressant nog har också Miljöpartiet ställt sig bakom behovet av ett reformerat strandskydd. I januariavtalet mellan S-C-L-MP står nämligen att läsa att "Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck."

ANNONS

LÄS MER:Strandskydd blev till konfiskation för ägarna

Strandskyddsutredningen som regeringen tillsatte levererade dessvärre inte alls detta. Utredningen föreslog förvisso att kommunerna skulle få lov att peka ut så kallade landsbygdsområden där dispens från det generella strandskyddet skulle få ges men för Bohuslän är förslaget ett slag i luften. Detta eftersom utredningen samtidigt slog fast att områden där utvidgat strandskydd gäller, så som utmed så gott som hela Bohuskusten, inte skulle få ingå i de av kommunerna utpekade landsbygdsområdena.

I stället för att försöka lappa och laga dagens dysfunktionella regelverk föreslår vi nu en ny modell. Genom att skrota dagens stelbenta och generella strandskydd till förmån för ett flexibelt system där kommunerna i stället får peka ut strandskydd om 50 respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter kan vi skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och för en levande landsbygd samtidigt som vi säkrar både höga naturvården och allas möjlighet till friluftsliv och rekreation.

Johan Hultberg

riksdagsledamot (M) från Fyrbodal

Ann-Sofie Alm

riksdagsledamot (M) från Fyrbodal

Robert Larsson

ordförande M Orust

Fredrik Södersten

ordförande M Uddevalla

Henrik Palm

ordförande M Munkedal

Eva Abrahamsson

ordförande M Sotenäs

Krister Samuelsson

ordförande M Lysekil

Hans Göran Palmqvist

ordförande M Färgelanda

Ola Persson

ordförande M Strömstad

ANNONS

Magne De Bruycker

ordförande M Tanum