För nära Ryssland. Amerikanska och portugisiska Nato-trupper övar.
För nära Ryssland. Amerikanska och portugisiska Nato-trupper övar. Bild: Steven Governo

Nato provocerar medvetet Ryssland

Erni och Ola Friholt: Nato-anhängarna borde vara nöjda över Sveriges anpassningspolitik.

ANNONS
|

Svar till Louise Hilmersson:

Det är en imponerande lista av antirysk information som levereras av Louise Hilmersson från svenskt Internationellt Liberalt Centrum. Det blir en närmast heltäckande bild av hur Ryssland svartmålas i Sverige i syfte att få oss alla att förstå att Nato är vår enda räddning.

LÄS MER:Ryska regimen är ett växande hot mot Europa

Louise kan vara nöjd. Redan anpassas svenska flygfält till USAs spanings-, krigslednings- och bombflygs behov. Markburna Natoförband ska från Norge kunna skeppas ut via Gävles hamn till Baltikum. Värdlandsavtalet från 2016 tillåter Natotrupp med kärnvapen att använda Sverige som startramp mot Ryssland. Sverige upplåter över en tredjedel av sitt luftrum till nästan årliga flygmanövrer med Natostater. Och med flotta, flyg och marktrupper från Nato övas årligen, ibland flera gånger, i Östersjön och vid dess kuster. Våra radarspaningsstationer på Lovön och i Lerkil levererar data tillsammans med satellitdata från Esrange rymdstation.

ANNONS

Samtidigt förtigs det grundläggande sakförhållandet att Nato alltsedan 1992 flyttat fram sina militära positioner till Rysslands gränser, vilket medvetet provocerar Ryssland till styrkedemonstrationer i avskräckande syfte och i sin tur ger möjlighet att larma om ryskt hot. Allt sker i full medvetenhet om att Natos samlade militärbudget utgör över 60 procent av hela världens och är mer än tretton gånger Rysslands. Enbart president Trumps nya påslag av tio procent på USA:s militärbudget är lika stort som Rysslands hela militärbudget.

Hur farligt kan Ryssland vara?

Tänk om svenska folket fick veta och förstå dessa enkla fakta! Vilka slutsatser skulle dras, inte bara om Svenskt Internationellt Liberalt Centrum?

Till vår förvåning instämmer Louise Hilmersson i fredsrörelsens önskan om mycket tätare kontakter med Ryssland, ickemilitärt! Tack! Men hur gick detta till? Undrar,

Erni och Ola Friholt

ANNONS