Moderaterna kan ju börja med att ändra sig, skriver debattören.
Moderaterna kan ju börja med att ändra sig, skriver debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Nej till ombildning av hyresrätter

Moderaterna kan ju börja med att ändra sig, skriver debattören.

ANNONS

Svar på: ”Ombilda hyresrätter för ökad integration och jämlikhet”.

Moderaten Rebecca Sahlsten skriver i sin insändare att de som är boende i en hyresrätt borde ges möjligheten att köpa sin bostad för ökad integration och jämlikhet. Tyvärr ser vi konsekvenserna av den politiken framför allt i våra storstäder där borgerliga politiker sålt ut attraktiva hyresrätter i stor omfattning vilket idag gör det omöjligt att få en hyresrätt genom att stå i bostadskön och lägenheterna har man sålt säljs vidare med enorm vinst vilket gör att det är en väldigt liten grupp människor som har möjlighet att köpa lägenheten.

ANNONS

När det gäller tanken att ha alla boendeformerna i ett område så jobbar vi redan med det i detaljplanerna vi tar fram och i Uddevalla har du i de flesta områden redan idag en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor. Vi har redan idag ett antal aktörer som bygger bostadsrätter för den som det önskar. För oss Socialdemokrater är det oerhört viktigt att ha ett kommunal bostadsstiftelse. Där har alla möjlighet att genom sin kötid få en lägenhet där man önskar. Det är ett rättvist system som inte bygger på att ha kontakter eller att du har en förmögenhet att lägga på en insats.

Att ha ett brett utbud av hyresrätter är något som gynnar en kommun och gör den mer attraktiv. Som kommunal bostadsstiftelse tar vi med ett större ansvar i sociala frågor och är en självklar samarbetspartner med kommunen. Vill vi som politiska partier verkligen göra något för ökad integration och jämlikhet i boendeformerna så borde vi jobba för att hyresrätten blir jämbördig med bostadsrätter och villor genom ränteavdrag, rotbidrag med mera. Moderaterna kan ju börja med att ändra sig och återinföra investeringsbidraget igen som ni tog bort som gjorde att vi kunde få ner priset när vi byggde små hyresrätter som framför allt vände sig till unga människor som skulle ut på bostadsmarknaden.

ANNONS

Paula Berger (S)

ordförande i Uddevallahem och Ljungskilehem

ANNONS