En patient ligger i en säng i en korridor på akuten.
”Sjukvården har varit under hårt tryck och tvingats prioritera för att klara covid-19-vården. Det har lett till ett uppdämt vårdbehov. Under 2022 ska arbetet med att korta vårdköerna intensifieras.” Bild: LEIF R JANSSON / TT

Prestationsbaserad ersättning kan korta vårdköerna

När Grönblå Samverkan lägger fram budgetförslag för 2022 gör vi det med försiktig optimism för framtiden. Vår budget för 2022 är därför en budget för en omstart för Västra Götaland.

ANNONS

Sjukvården har varit under hårt tryck och tvingats prioritera för att klara covid-19-vården. Det har lett till ett uppdämt vårdbehov. Under 2022 ska arbetet med att korta vårdköerna intensifieras. För detta vill Grönblå Samverkan införa en prestationsbaserad ersättning till regionens sjukhus och upphandla kapacitet från fristående aktörer. Förstärkningen ger dessutom möjligheter till avlastning av regionens sjukhus samt de medarbetare som har arbetat länge i pandemivårdens frontlinje.

Omställningen för ökad nära vård måste fortsätta när vi väl kunnat lägga pandemin bakom oss. En viktig del i detta är att förstärka regionens samverkan med kommunerna. I Grönblå budget avsätts 150 miljoner kronor för att förstärka det medicinska stödet till äldrevården.

ANNONS

För att Västra Götalandsregionen fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare innehåller budgeten en lönesatsning om 235 miljoner, totalt cirka 700 miljoner över tre år. Tidigare satsningar, som det höjda OB-tillägget för medarbetarna i vården, ligger kvar.

LÄS MER:Vårdlöner i Västra Götaland höjs med 700 miljoner i nya budgeten

Kollektivtrafikens långvariga och positiva utveckling bröts abrupt i och med utbrottet av covid-19. Antalet resor minskade med en tredjedel när vår vardag och vanor dramatiskt förändrades. Under 2022 fokuserar den grönblå ledningen därför på att åstadkomma en omstart för kollektivtrafiken med målet att inom några år ha återtagit samma reseandevolym som före pandemin.

Även kulturlivet har påverkats starkt av pandemin men har gjort stora insatser genom att tillhandahålla digitala erbjudanden. 2022 blir en omstart också för kulturen. Här ska de lösningar och arbetssätt som utvecklats under pandemin tas tillvara och bidra till ett rikt kulturutbud i hela länet. En liten men viktig del i detta är att Grönblå Samverkan anslår medel i budget för att digitalisera mötes- och samlingslokaler i länet.

LÄS MER:Högre lön betyder inget om arbetskamrater försvinner

Regionen har en viktig roll att i samverkan med näringsliv, akademi och kommuner skapa förutsättningar för ett Västsverige med internationell konkurrenskraft. Med ett robust och modernt näringsliv som har förmåga att ställa om till nya förutsättningar kan utvecklingen vändas. Regionfullmäktige har antagit en regional utvecklingsstrategi som pekar ut elektrifiering, digitalisering, fullföljda studier och cirkulära affärsmodeller som de viktigaste kraftsamlingarna. Regional utveckling har i budgeten en ram på en miljard kronor. Ett exempel på satsning är att 15 miljoner anslås i ett projekt för att stimulera cirkulär ekonomi inom ramen för nischad, kommersiell återvinning.

ANNONS

De följande årens utmaningar kommer att ställa krav på ekonomisk hushållning och ansvarstagande av partierna i regionen. Respekt för de överenskomna, finanspolitiska ramverken är en förutsättning för en effektiv politisk styrning och för en långsiktig stabilitet i ekonomin. Grönblå Samverkan tar det ansvaret.

Johnny Magnusson (M)

Kristina Jonäng (C)

Conny Brännberg (KD)

Jonas Andersson (L)

Ulrika Frick (MP)

ANNONS