"Ingen, oavsett politisk färg, i NU-sjukvårdens styrelse vill minska personalen", skriver Carina Åström (S).
"Ingen, oavsett politisk färg, i NU-sjukvårdens styrelse vill minska personalen", skriver Carina Åström (S).

SD:s kreativitet med sanningen förändrar inte verkligheten

NU-sjukvården har varit underfinansierat under samtliga sex år som regionen haft ett moderatlett styre. Detsamma gäller övriga sjukhus i regionen.

ANNONS

Replik till Heikki Klaavuniemi (SD)

LÄS MER:Grönblå ledningens tack till vårdpersonal: Du får sparken

Inte ett enda av dessa år har budgeten räknats upp så att det har täckt de ökade kostnader för löner, mediciner, material och transporter med mera som sjukhusen har att hantera. Varje år har således inneburit besparingar. De socialdemokratiska budgetarna har under samma period innehållit betydligt mer pengar till sjukvården i stort, liksom NU-sjukvården, men våra förslag har röstats ner. Det är trist och beklagligt, inte minst för patienter och personal, men som oppositionspolitiker i NU-sjukvårdsstyrelsen, liksom i alla andra styrelser och nämnder i regionen, har vi att förhålla oss till den budget som regionfullmäktige beslutat om. Så ser verkligheten ut alldeles oavsett vad vi tycker om det. Och detta gäller givetvis också SD.

ANNONS

Det här vet Heikki Klaavuniemi (SD). Ändå försöker han låtsas om något helt annat i sin debattartikel, när han radar upp ett antal påståenden som snällt uttryckt skulle kunna beskrivas som ”kreativitet med sanningen” om vad som hände på NU-sjukvårdsstyrelsen den 29 oktober, när detaljbudgeten skulle fastställas.

LÄS MER:Nu stänger NU-sjukvården entréerna igen

Klaavuniemi (SD) slänger sig med påståenden som att ”styrelsen har en märklig skräck för att agera som en operativ styrelse”. Verkligen? När blev det synonymt med ”skräck för att agera” att följa de regelverk som gäller?

Han fortsätter i sann ”kreativ” anda med att hävda att det socialdemokratiska förslaget om att inte budgetera 23,3 miljoner kronor för underskottet från 2019 också var ett SD-förslag. Det var väl så att du, Heikki, liksom samtliga övriga partier i styrelsen ställde er bakom S-förslaget, som innebär att sparkraven minskar med motsvarande summa för NU-sjukvården under 2021?

Men Klaavuniemi stannar inte där utan han kritiserar summan, 23,3 miljoner, och kallar den ”symbolisk.” Allting är relativt, men sanningen är att sparkravet med detta beslut minskar med nästan en tredjedel, från 70 miljoner till en bit under 50 miljoner. Är vi socialdemokrater nöjda med det? Naturligtvis inte. Därför har vi ett budgetförslag som ger sjukvården i Västra Götalandsregionen 1 miljard mer för nästa år. Vi lägger också över 800 miljoner kronor för att höja grundlönerna för de anställda på sjukhusen och övriga vården. Det är inga ”symboliska summor”, så Klaavuniemi och övriga i SD är välkomna att rösta även på S-förslaget till budget, när regionfullmäktige ska ta beslut i december.

ANNONS

LÄS MER:Evakueringslokaler till Näl får kostnaden att dra iväg

Slutligen, ingen, oavsett politisk färg, i NU-sjukvårdens styrelse vill minska personalen. Däremot valde samtliga ledamöter som avser att följa lagen att avvakta med beslut i frågan tills vi vet vilka ekonomiska ramar sjukhuset har nästa år. Det kallas inte heller för att ha ”skräck för att agera”. Det kallas för att ta ansvar.

Carina Åström (S)

vice ordförande i NU-sjukvårdens styrelse