Vi förtroendevalda ska vara försiktiga med att gå in och detaljstyra skolorna, skriver insändarna.
Vi förtroendevalda ska vara försiktiga med att gå in och detaljstyra skolorna, skriver insändarna. Bild: Susanne Hjalber

Skolan ska fokusera på eleverna

Vi förtroendevalda ska vara försiktiga med att gå in och detaljstyra skolorna, skriver insändarna.

ANNONS
|

Svar på ”Styrande försöker undgå ansvar”.

Sundvall oroas över att det är alldeles för många elever som lämnar högstadiet utan behörighet att komma in på gymnasiet. Vi delar denna oro. Ett förslag som Sundvall presenterar är att införa mobiltelefonförbud på lektionstid. Många skolor hanterar redan mobiltelefoner på detta sätt, och det finns även skolor där barnen använder hörlurar och lyssnar på musik under tiden de arbetar med skoluppgifterna för att lättare koncentrera sig. För att förstärka elevernas studiero kommer det från och med augusti råda mobilförbud på lektionerna om inte läraren har gett sitt godkännande. Möjligheten att omhänderta mobiltelefoner ska öka och det kommer också bli möjligt att införa mobilfria skoldagar.

ANNONS

Vi förtroendevalda ska vara försiktiga med att gå in och detaljstyra skolorna, det ska vi överlåta till professionen som kan det bättre. Det viktiga är att vi lyssnar på eleverna, personalen och föräldrarna, ge dem rätt förutsättningar till studier. Vi ska ha en jämlik skola med fokus på utbildning, inte vinster i privata fickor.

Det kan vi göra genom att utöka med mer utbildad personal, hur man bemöter och arbetar med elever som har NPF diagnoser eller andra behov av stöd. Vi ska öka möjlighet till pedagogiska redskap, ha ett bra samarbete mellan elever, föräldrar, personal och BUP, där vi tar tillvara på varandras kunskap för att underlätta utbildningen för elever. Framförallt behöver vi tidiga insatser för att förebygga utslagning.

De fyra största skolkoncernerna gjorde en vinst på 1,3 miljarder kronor, det är våra hårt gemensamt arbetade skattepengar som hamnar i privata fickor, det vill vi Socialdemokrater ändra på. De pengarna ska i stället gå till eleverna för att klara av skolgången, vilket skulle innebära 2.200 fler lärare i Sveriges grundskolor.

Skolan i Uddevalla behöver en Socialdemokratisk politik där kommunal och nationell skolpolitik går hand i hand för att få ekonomin att gå ihop. Det handlar också om att kommunen behöver bli en attraktivare arbetsgivare med bra arbetsmiljö för att skapa en lugnare skolmiljö för både personal och våra elever. I skolan ska fokus vara på eleverna - inte vinster eller marknadsandelar.

ANNONS

Sundvall ställde också frågan om hur våra visioner om fler barns deltagande i föreningslivet ska ske i verkligheten. Det ska vi göra via föreningsbidragen som är ett politiskt styrmedel för att nå våra mål. En förening är självständig, men söker man bidrag från kommunen så ska föreningen uppfylla vissa kriterier ex tillgänglighet och jämställdhet. Med detta styrmedel och ökad budget kan vi konkret uppfylla våra politiska mål såsom fler barn och ungdomars deltagande i föreningslivet, att nå de som idag inte har de ekonomiska resurserna. Just nu arbetar kultur och fritidsnämnden för att till hösten ta beslut om konkreta riktlinjer för föreningsstödet till sociala, kultur och idrottsföreningar. Socialdemokraternas mål är att få en bred samsyn över partigränserna.

Vi önskar dig en fortsatt trevlig sommar.

Annelie Högberg

Socialdemokraterna, Ordf. Kultur och fritidsnämnden.

Karin Engdahl

Riksdagsledamot och ersättare i Barn och Utbildningsnämnden

ANNONS