Problemet med Henriks insändare är att han bara räknar upp vad som inte är bra, uttrycker debattören.
Problemet med Henriks insändare är att han bara räknar upp vad som inte är bra, uttrycker debattören. Bild: Matilda Spetz

Uddevalla kommun saknar inte problem inför framtiden

Problemet med Henriks insändare är att han bara räknar upp vad som inte är bra, uttrycker debattören.

ANNONS
|

Replik på ”Uddevalla kommun saknar inte utmaningar”.

Vi Socialdemokrater tror att alla partier i Uddevalla är medvetna om vikten att fortsätta jobbet med olika åtgärder för att skapa ett tryggare Uddevalla. Problemet med Henriks insändare är att han bara räknar upp vad som inte är bra men inte ett enda förslag på vad vi gemensamt kan göra och vad vi redan gör idag.

För oss Socialdemokrater så är grunden för ett tryggt samhälle att välfärden omfattar alla, och att den enskilda människan kan växa, att man har ett jobb att gå till, en trygg bostad och en meningsfull fritid. För att uppnå detta säger vi nej till sänkta skatter som går ut över vår gemensamma välfärd.

ANNONS

Redan idag jobbar vi med BID som är en förening som startade 2021 och som består av fastighetsägare i centrum och politiker och tjänstemän i kommunen som samverkar för att skapa en positiv utveckling. På agendan finns klottersanering, säkerhet och trygghet tillsammans med polisen, egna vakter och förebyggande insatser. Vi bygger fler bostäder i centrum och ett nytt medborgarhus och det kommer leda till att fler vuxna kommer att röra sig i de centrala delarna och vi kommer att ha ett hus som erbjuder mötesplatser och aktiviteter för alla. För att förebygga för framtiden och kommande generationer så måste vi starta tidigt med att fånga upp barnen i föreningslivet och kulturen.

För att lyckas med det vill vi Socialdemokrater införa gratis kulturskola för alla barn och ungdomar och att alla elever erbjuds minst en kulturupplevelse per år. Vi vill bygga fler aktivitetsparker där vi möts och vi vill utveckla fritids och lovaktiviteterna. Vi måste jobba parallellt med det förebyggande arbetet samtidigt som vi måste öka polisens närvaro och lägga fokus på de som styr de kriminella nätverken. För att lyckas måste åtgärderna vara en kombination av förebyggande arbete och hårdare tag. Det finns inga enkla lösningar men om vi kraftsamlar från samhället och jobbar på bred front så kan vi vända utvecklingen.

ANNONS

Vi i den nuvarande majoriteten har genomfört mycket trygghetsskapande åtgärder i full enighet. Den majoritet som ska ta över efter valet får fortsätta det arbetet. Tyvärr verkar Henrik Sundströms fokus ligga på att leda Uddevalla nästa mandatperiod annars vill han inte vara med. Positionen som kommunstyrelsens ordförande är tyvärr viktigare för honom än politikens innehåll.

Socialdemokraterna Uddevalla

ANNONS