Uddevalla Näringsliv stödjer gröna resor nu och i framtiden

Att skapa förutsättningar för ett mer hållbart och kostnadseffektivt resande som alternativ till bil är något vi stöttar, menar debattörer.

ANNONS
|

God infrastruktur är viktigt. Inte minst för miljön, företags framtida rekryteringar och kompetensförsörjning. Att skapa förutsättningar för ett mer hållbart och kostnadseffektivt resande som alternativ till bil är något vi stöttar. Vi vill att företag ska ha möjlighet att rekrytera bredare och öka kompetensen samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Ett pågående infrastrukturprojekt är Skagerrakbanan - ett höghastighetståg från Oslo till Göteborg som föreslås byggas på brobana. Brobanor är ett beprövat byggsätt i flera länder runt om i världen med goda resultat. Byggnadstekniken har besparat miljarder i jämförelse med byggnation av traditionella markbanor. Dessutom är byggnadstiden och påverkan på miljön betydligt lägre.

ANNONS

Som med alla infrastrukturprojekt finns det för- och nackdelar som måste vägas mot varandra. Det kan vara ekonomiska avväganden, innovation och framtidsspaning som utvärderas och sätts i relation till alternativa lösningar. En alternativ lösning är att rusta upp befintlig järnväg men det innebär större miljöpåverkan, högre investeringar och längre byggnadstid. Järnvägen i Bohuslän är en av landets mest eftersatta. Uddevalla behöver ett bättre alternativ för att fortsätta utvecklas som stad för våra invånare, näringsliv och besöksnäring. Möjliggöra att du kan bo på en plats och jobba på en annan - en förutsättning för ett starkt och attraktivt företagande samt ökad inflyttning till kommunen.

Uddevalla Näringsliv har kunnat följa projektet på mycket nära håll via projektledaren Anders Brunberg, Uddevalla kommun. Därför vill vi med denna text förmedla att Uddevalla Näringsliv står bakom en utveckling av gröna och hållbara resor nu och i framtiden. Projekt som påskyndar en större infrastruktursatsning i vår del av Sverige och region.

Uddevalla Näringsliv är en opolitisk organisation med 260 företagsmedlemmar i alla branscher och storlekar, tillsammans vill vi se en framtid med snabba kommunikationer mellan storstadsregionerna med stationer i de medelstora orterna, till exempel Stenungsund, Uddevalla och Strömstad.

Styrelsen i Uddevalla Näringsliv

ANNONS