Sjukhusledningen kan jobba hemifrån, och skulle de behöva träffas finns det gott om tomma lokaler på Uddevalla sjukhus, menar Bergfinn Tveit.
Sjukhusledningen kan jobba hemifrån, och skulle de behöva träffas finns det gott om tomma lokaler på Uddevalla sjukhus, menar Bergfinn Tveit. Bild: Maja Nilsson

Varför går ledningsgruppen före i vaccinationskön?

Att NU-sjukvårdens ledningsgrupp prioriterat sig själva i vaccinationskön och likställs med personal som direkt vårdar covid-19-patienter (fas 2 enligt Folkhälsomyndigheten) har uppmärksammats av nyhetsmedia både lokalt och på riksplanet. Med anledning av sjukhusdirektörens försvar i Bohusläningen har jag gjort följande reflektioner.

ANNONS
|

Replik till Björn Järbur

LÄS MER:Därför har sjukhusledningen prioriterats före viss vårdpersonal

Varför har inte detta kontroversiella och enligt ledningen ”svåra” beslut fattats utan en rekommendation från Västra Götalandsregionens ledning? Sahlgrenska sjukhuset har inte fattat ett dylikt beslut och mig veterligen ingen annan ledningsgrupp heller inom regionen.

Varför kan inte denna tiomannaledningsgrupp med i huvudsakligen administrativa uppgifter jobba hemifrån? Om gruppens arbetsuppgifter någon gång skulle motivera ett möte med fysisk närvaro, finns det i så fall gott om tomma lokaler på Uddevalla sjukhus där de säkert kan hålla ett avstånd om fem meter till varandra. Om det till äventyrs någon gång skulle vara önskvärt att vistas i lokaler där covid-vård bedrivs, kan det säkert tillhandahållas ansiktsmask, visir och gasmask, något som IVA-personal har jobbat med i snart ett år utan vaccin.

ANNONS

LÄS MER:Försenad leverans stoppar vaccineringen i NU-sjukvården

Sjukhusdirektören motiverar sitt beslut med det stora ansvaret som vilar på ledningsgruppen och att covid-19 skulle kunna äventyra NU-sjukvårdens ledningsfunktion. Självklart är ansvaret stort vilket denna grupp delar med många i Sverige inklusive regeringen, som heller inte går före i vaccinationskön. Den självklara principen är emellertid att skydda den del av befolkningen som har störst risk att bli allvarligt sjuk eller dö och den personal som vårdar denna grupp.

Det bästa sättet för sjukhusledningen att ta ansvar är att gå före med gott exempel och följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och en överväldigande del av befolkningen har accepterat. Detta är en viktigare fråga än enbart tio felaktigt prioriterade vaccinationer. Detta är en symbolfråga och en förtroendefråga som ledningen borde ta till sig för att kunna utföra sitt uppdrag.

Bergfinn Tveit

tidigare ingått i sjukhusledningen på Uddevalla sjukhus

LÄS MER:Sjukhusledningen bröt mot sina uppdrag

ANNONS