Det finns mycket kvar att göra för att varenda elev ska gå ur grundskolan med den kunskap som behövs, skriver insändarna.
Det finns mycket kvar att göra för att varenda elev ska gå ur grundskolan med den kunskap som behövs, skriver insändarna. Bild: shutterstock

Vi är redo att diskutera de verkliga problemen i skolan!

Det finns mycket kvar att göra för att varenda elev ska gå ur grundskolan med den kunskap som behövs, skriver insändarna.

ANNONS
|

Svar på: ”Förbättra vår egen skola – bli bättre än de fria skolorna”.

Liberalerna Uddevalla håller med Sundvall om att det tagit alldeles för lång tid att införa förbud mot mobiltelefoner. Det är en av de frågor vi drivit länge och först nu verkar det bli verklighet. Men det finns mycket kvar att göra för att varenda elev ska gå ur grundskolan med den kunskap som behövs. Därför har vi flera förslag på hur skolan kan bli bättre. Det viktigaste redskapet för att höja skolresultaten är ordning och reda. En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat. Vi vill ge rektorer utökade möjligheter att snabbt omplacera eller stänga av elever som upprepade gånger stör undervisningen, hotar, är våldsamma eller kränker andra. Inget barn ska vara rädd för att gå till skolan och den som blir utsatt för mobbing och kränkningar ska aldrig behöva byta skola.

ANNONS

Sundvall efterlyser möjlighet för lärare att efter skoldagens slut kunna gå igenom lektioner med elever som inte kunnat koncentrera sig på skolarbetet. Vi vill göra timplanen stadieindelad och elever ska garanteras de undervisningstimmar man har rätt till. Tillsammans med en utökad elevhälsa och ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst kan vi tidigt fånga upp elever som behöver extra stöd och se till att de snabbt är på banan igen. Liberalerna har ett gediget och genomtänkt skolprogram för att tillgodose alla elevers behov. Vi är, och kommer alltid att vara, det parti som sätter skolan först!

Kalle Gustafsson

ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Thomas Hesselroth

ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Maria Johansson

gruppledare Liberalerna Uddevalla

ANNONS