Vi kräver bättre pensioner för kvinnor

Pensionssystemet är konstruerat utan hänsyn till att vi har en ojämlik arbetsmarknad

ANNONS

Imorgon är det 8:e mars den internationella kvinnodagen, en viktig dag att uppmärksamma. Även om nu regeringen höjt pensionen med 600 kronor/mån för fattigpensionärer så kvarstår frågan varför behöver gammal tant större slant som vi i Tantpatrullen Jo, därför att skillnaden mellan hög och låg pension och mellan kvinnors och mäns pensioner växer. Männen har idag i snitt cirka 7 000kr mer än kvinnorna i pension i månaden. Över 300 000 pensionärer har så låg pension att de lever på gränsen till fattigdom - och en majoritet av dessa är kvinnor.

Men varför blir så många kvinnor fattigpensionärer med en pension under EU:s fattigdomsgräns, trots att de arbetat både mycket och länge? Svaret är att pensionssystemet är konstruerat utan hänsyn till att vi har en ojämlik arbetsmarknad där kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete. Många kvinnor har dessutom både fysiskt och psykiskt tungt arbete inom vård och omsorg som gör att många inte orkar och ibland inte får arbeta heltid fram till pensionen.

ANNONS

Dagens pensionssystem har raka rör mellan livsinkomst och pension. Det innebär att eftersom kvinnor ofta har lägre livsinkomst så får de lägre pension. Att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för familj och barn och utför mycket obetalt arbete när samhället sviker och drar ner på både hemtjänst och äldreomsorg ger inga pensionspoäng. Kvinnors obetalda arbete är en vinst för samhället men en förlust för individen. Därför kräver vi ett nytt pensionssystem som kompenserar för en ojämlik arbetsmarknad.

Pensionsgruppen, som har åtta medlemmar, styr över våra pensioner och diskuterar bakom stängda dörrar där vi som medborgare inte har insyn. De hävdar att vi har världens bästa och ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Det håller vi inte med om. Hållbart för vem? Absolut inte för alla som efter ett långt yrkesliv blir fattigpensionärer. Nej, lägg ber pensionsgruppen och återför ansvaret för våra pensioner till riksdagen!

Det är dags att göra uppror och kräva ett pensionssystem som gör att framtidens pensionärer – våra barn och barnbarn – får en pension det går att leva på. Det får inte vara så att om du är fattig i arbetslivet blir du fattig tills du dör!

Birgitta Sevefjord

ordförande Tantpatrullen

Ewy Gahnström

ANNONS

Tantpatrullen Uddevalla

ANNONS