"Nu kan ju inte naturen försvara sig själv. Om vi bebygger eller skapar ökad tillgänglighet för människor till stranden så kommer djuren där att vika undan för oss. Strandskatan kan inte längre smyga längs stränderna, deras ungar svälter och klarar sig inte", skriver Gunnar Selstam och Jan Artursson.
"Nu kan ju inte naturen försvara sig själv. Om vi bebygger eller skapar ökad tillgänglighet för människor till stranden så kommer djuren där att vika undan för oss. Strandskatan kan inte längre smyga längs stränderna, deras ungar svälter och klarar sig inte", skriver Gunnar Selstam och Jan Artursson. Bild: Hasse Holmberg/TT

Vi riskerar att älska ihjäl naturen och djurlivet

Strandskyddet har en oerhörd betydelse för fågellivet – både våra lokala karaktärsfåglar och flyttfåglar. Strandskyddet behöver på många ställen utökas och befästas om vi ska bevara biologisk mångfald bland fåglarna i Bohuslän.

ANNONS

Vi har på olika sätt studerat, inventerat och forskat kring fåglar i Bohuslän. Vi har också startat Bohusläns enda fågelstation i Grosshamn. Bohuskusten är unik i världen och rankas alltid högt. Vi är på väg att bli en av världens ledande destinationer för naturturism. Det är vårt unika strandskydd, denna långa strimma av skyddad natur som är grunden till detta. Strandskyddszonen är oerhört attraktiv för naturälskande turister och attraktiv att bygga sommarstugor på. Strandskyddet har också oerhörd betydelse för bevarande av unika djur och växter. Det är inte bara fåglar utan också blommor, lavar, svampar, spindlar, fyrfota djur, alger musslor, fiskar och skaldjur – men denna insändare handlar om fåglar.

ANNONS

LÄS MER:Exploatörer pratar lätt omkull kommunalråden

Bohuskusten har ett unikt fågelliv. Änder, vadare, rovfåglar, sångare och andra lever i symbios med det salta havet. I Bohuskustens skärgård, stränder, strandängar och klippor bygger de sina bon. Nu kan ju inte naturen försvara sig själv. Om vi bebygger eller skapar ökad tillgänglighet för människor till stranden så kommer djuren där att vika undan för oss. Strandskatan kan inte längre smyga längs stränderna, deras ungar svälter och klarar sig inte. Stenskvättan törs inte leta föda på strandängen utan skräms bort från marken deras föräldrar framgångsrikt använde som boplats med rik födotillgång. Strandskyddet attackeras om och om igen. Vill vi verkligen offra strandskyddets unika naturmiljöer skapat av framsynta människor för länge sedan. Vi måste vakna nu och inse att vår iver att bo nära havet samtidigt innebär att vi riskerar att älska ihjäl naturen där. Djur och fåglar kan inte konkurrera med oss, de förlorar alltid. Starka ekonomiska intressen lurar, avvaktar på tillfälle att hugga bitar ur strandskyddszonen.

Vi som inventerade fågellivet på 60- till 90-talet har sett hur fågellivet minskat på grund av ökad mänsklig aktivitet längs Bohuskusten och den enorma mängd sommarstugor som byggts på berg, uddar, öar och näs. Känsliga fåglar som hornuggla, havsörn, tornfalk, berguv, korp, gravand har minskat betydligt. Men även flera förr vanliga arter småfåglar har minskat eller försvunnit. Vadarfåglar som är beroende av grunda gyttjiga vikar med maskar och smådjur skräms av båtar eller väljer bort att rasta. Arter som lever i denna nisch har minskat med hälften sen 1980. Många arter flyttfåglar övervintrar vid Bohuskusten till exempel snösparven och berglärkan. Skärsnäppan som häckar på Svalbard övervintrar vid Bohuskusten. Inventeringar visar att de minskar med cirka 1 procent per år. Sen har vi mysteriet med häckande måsar och trutar. Sen 1990 har 70–95 procent försvunnit.

ANNONS

LÄS MER:Mer exploatering är som att skjuta sig i foten

Varje byggnation och varje hus tar bort en stor bit av naturen. Radien når långt bort från hus och väg. Detta märker vi nu när vi försöker locka tillbaka havsörn och kungsörn till norra Bohuslän genom att bygga konstgjorda bobalar. Örnar vill ha en radie på 2 kilometer annars vill de inte häcka och det är nästan omöjligt att hitta platser i dag. Får vi tillbaka örnarna till Bohuslän får vi sannolikt naturlig reglering av storskarvar och gäss. Hus och vägar som byggs nära bergsbranter förhindrar för alltid häckande berguv och falk. Bohuskusten är det ställe i Sverige där oceanfåglar som havssulor, stormsvalor, alkekungar och liror kan ses regelbundet. Känslan av hav lockar många naturälskare till oss.

LÄS MER:Vi behöver ett moderat strandskydd

Vi som studerat fågellivet Bohuslän i mer än 50 år kan inte dra någon annan slutsats än att 300 meter är ett väldigt smalt band. 500 meter är mycket mer rimligt för fågellivet. Bohuskusten är unik ur fågellivets perspektiv. Behåll strandskyddet, befäst och utöka gärna, men minska inte. I dessa epidemiska tider vill vi gärna njuta av naturen. Aldrig har så många människor rört sig i den som nu. Vi har inte råd att spela bort strandskyddet. Vi måste kunna erbjuda nu levande och kommande generationer möjlighet att njuta av strandskyddets miljöer. Vi måste skydda mer vild och vacker natur. Allt annat är underordnat.

ANNONS

Gunnar Selstam och Jan Artursson