Jävsfrågorna håller kommunjuristerna sysselsatta.
Jävsfrågorna håller kommunjuristerna sysselsatta. Bild: Henrik Montgomery/TT

Karl af Geijerstam: Är det för jävigt i kommunpolitiken?

Jävsfrågan har blivit aktuell för politikerna Britt Wall (S) och Henrik Sundström (M) under året. Men de båda fallen har avgörande skillnader.

ANNONS

Det har blivit strid i Sotenäs kommun mellan majoriteten och Socialdemokraterna om att Britt Wall (S) eventuellt ska vara jävig i frågan om detaljplan för nya bostäder på Smögen. På senaste byggnadsnämndsmötet fick frågan ”utgå för belysning av eventuell jävssituation i ärendet”.

Det var inte länge sedan jävsfrågan var aktuell för en annan lokalpolitiker, Henrik Sundström (M) i Uddevalla. Sundström hade för flera år sedan sponsrat tennisklubben i Ljungskile. Det var en jävssituation menade länsstyrelsen när frågan om bygglov för den nya padelhallen skulle beslutas. Beslutet fick därefter fattas utan att Sundström var närvarande.

Henrik Sundström (M) fick lämna sammanträdesrummet.
Henrik Sundström (M) fick lämna sammanträdesrummet. Bild: Lasse Edwartz

Walls partikamrater Jan-Olof Larsson och Olle Törnquist anser att majoriteten har fel när det gäller jävsfrågan. Att man har en åsikt om byggnationen på Smögen är en politisk åsikt och alla politiker ska ju ha åsikter och bilda opinion. Britt Wall har inga ekonomiska intressen eller bindningar i frågan.

ANNONS

LÄS MER:S-politiker driver Facebook-grupp mot Klevenbygge – anklagas för jäv

UPPDATERING: Nedanstående argumentering bygger på min uppfattning att Larsson och Törnquist hade rätt när det frågan om detaljplaners avgörande. Så är det inte. Justitieombudsmannen har uttalat sig om ett ärende i Lysekil år 2009 där det tydligt framgår att den juridiska bedömningen är att detaljplaneärenden också är myndighetsutövning. Se uppföljande text i tidningen den 12 oktober. Jag låter dock texten kvarstå. /Karl af Geijerstam

– Det är ungefär som att vara ute och demonstrera för att en enskild restaurang inte ska få serveringstillstånd och sedan fatta beslut om det i socialnämnden. Det blir för mycket, skulle jag säga, kommenterar professor Olle Lundin till Bohusläningen.

Professorn tar ett emellertid ett exempel som inte är giltigt i det nu aktuella fallet. Alla beslut som politiker tar är inte politiska. Kommunpolitiker fattar många beslut som är myndighetsutövning. Till dessa hör sociala biståndsinsatser, omhändertaganden, serveringstillstånd och bygglov. Alla dessa beslut bygger på lagstiftning och andra bestämmelser där det finns mer eller mindre snäva ramar för beslutsfattandet och där enskilda personer eller företag direkt kan gynnas eller missgynnas.

LÄS MER:Försvara demokratin i Sotenäs

Att fatta beslut om vilka takfärger som är tillåtna i en detaljplan är politik. Men en politisk motståndare till röda tak får faktiskt inte neka ett hus med rött tak ett bygglov, om det är tillåtet enligt detaljplanen. (Åtminstone inte med detta som enda motivering.) Skulle en majoritet ändå säga nej till ett hus med rött tak, skulle detta beslut få bakläxa av länsstyrelsen.

ANNONS

Nu var det emellertid inte fråga om bygglov som var uppe på agendan, utan just frågan om detaljplan. Därför är det knappast jäv för att en enskild politiker har en åsikt om detta.

Byggnadsnämnden bordlade ärendet om Kleven, efter att majoriteten ifrågasatt om Britt Wall (S) var jävig.
Byggnadsnämnden bordlade ärendet om Kleven, efter att majoriteten ifrågasatt om Britt Wall (S) var jävig.

När det gäller fallet Sundström hade länsstyrelsen en ganska låg ribba för delikatessjäv. Även om sponsringen hade upphört, kunde hans opartiskhet ifrågasättas, menade länsstyrelsen. Men med tanke på att det beslutet handlade om myndighetsutövning, ett bygglov, är detta logiskt.

När det gäller myndighetsutövning bör politiker och tjänstemän tillämpa en hård bedömning av sig själva och andra. Men när det gäller rent politiska frågor blir det väldigt svårt att argumentera för delikatessjäv när en politiker i fråga inte äger mark, inte bedriver företagsverksamhet eller inte har andra konkreta kopplingar till ett ärende.

Studerar man svensk politisk historia kan man notera att vare sig nykterister eller bönder har avstått från att votera om alkoholpolitik eller jordbrukspolitik i Sveriges riksdag. Snarare kan man väl misstänka att knapparna har tryckts ned extra hårt ibland. Å andra sidan har vi också haft en offentlig och öppen debatt om detta. De enskilda politikernas motiv har kunnat granskas och kritiseras.

Visst kan politiker ibland vara för jäviga. Men i de flesta fall har de faktiskt bara en massa åsikter som väljarna vill ska företrädas i de politiska församlingarna.

ANNONS

ANNONS