Rasområdet vid E6 i Munkeröd i Stenungsund på måndagen efter jordskredet.
Rasområdet vid E6 i Munkeröd i Stenungsund på måndagen efter jordskredet. Bild: Fredrik Nilsson/Quadfoto

Karl af Geijerstam: Det får inte ta tre år innan E6 är lagad

Kommunalrådets pessimism får inte vara realism. Pendlare kommer att ge upp och Bohuslän kommer att förlora ekonomiskt om inte E6 repareras så fort som det bara är möjligt.

ANNONS
|

En sökning på resor mellan Göteborg och Strömstad på Västtrafiks hemsida ger en god illustration av det svåra läget för kommunikationerna i Bohuslän just nu. Det tar lång tid, man får byta mellan buss och tåg och vissa av rutterna är lite förvånande. Väntetiden på bussterminalen vid Torp kan vara 25 minuter. Vissa turer går via tåg till Trollhättan. I några fall rekommenderas man att ta Oslotåget till Halden(!) och därifrån ta bussen till Strömstad.

Kommunikationerna hänger på sköra trådar. De är lätta att skära av, svårare att återställa. När Bohusbanan stängdes av på grund av reparationer visade det sig hur sårbart det var att bara ha Älvsborgsbanan som alternativ.

ANNONS

Norra Bohuslän avskuret från omvärlden

Sedan den tragiska dödsolyckan i Uddevalla är norra Bohusläns järnvägsnät helt avskuret från resten av Sverige. På Bohusbanan fortsätter det planerade underhållet av tunnlarna. Det kommer förmodligen inte att kunna gå något tåg på Älvsborgsbanan förrän nästa vecka, då räls och ledningar är reparerade.

Återigen misslyckas staten med initiativ och samverkan i ett krisläge

Konsekvenserna av den här situationen handlar inte bara om allmänt krångel och tidsförluster för pendlare. Hälften av godset som går till Uddevalla hamn transporteras vidare med tåg. Antingen måste godset vänta, eller så får man försöka transportera godset med lastbil. Stoppen på vägar och järnvägar får allvarliga konsekvenser för företag och privatpersoner. Alla transporter tar längre tid och blir dyrare. Dessutom är det dåligt för klimatet eftersom en större mängd fossila bränslen kommer att användas. Tidsförlusten i transporterna orsakar både företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnader.

Fortfarande finns det ingen prognos för när E6 vid Stenungsund kan användas igen. Kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund Olof Lundberg (S) tror att det kan tre-fyra år(!) att reparera vägen. Det vore dock oacceptabelt. Tar det så lång tid kommer många som pendlar till Uddevalla och norra Bohuslän att ge upp.

Louise Thunström kräver svar av minister

Riksdagsledamoten Louise Thunström (S) vill nu ha ett svar från infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) på frågan vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att invånare i Bohuslän har tillgång till infrastruktur. Den frågan har nog inte Carlson ett bra svar på. Saken är i händerna på Trafikverket, en myndighet som är både kritiserad och otursförföljd. Under mindre än ett år har en järnvägsbro havererat (Vänersborg), en motorväg rasat och en svår järnvägsolycka inträffat, var och en med stora konsekvenser för resande.

ANNONS

Allt är dock inte Trafikverkets fel. Länsstyrelsen har dröjt förvånansvärt länge med att ge myndigheten tillträde till området. Inte förrän fyra månader efteråt kan man börja arbeta i vägområdet. Återigen misslyckas staten med initiativ och samverkan i ett krisläge.

För Fyrbodal finns ju ett ljus i tunneln. Järnvägsbron byggs upp på nytt, tunnlarna kommer någon gång att bli färdiga och E6 blir också återuppbyggd förr eller senare. Men för de boende i Lerum och Alingsås väntar två år av kraftigt minskade pendlingsmöjligheter då Trafikverket ska upprusta Västra Stambanan. Detta oroar bland annat Västsvenska Handelskammaren eftersom antalet tåg mellan Göteborg och Stockholm kraftigt reduceras. (SVT Väst 23 januari) Verket ska byta ut 100 år gammal(!) utrustning – det säger något om hur det är ställt med underhållet av den svenska järnvägen.

LÄS MER:Trafikverkets besked: Så djupt var raset på E6 i Stenungsund

LÄS MER:Så länge pågår Uddevallas isolering

LÄS MER:Efter olyckan: Inga tåg norr om Uddevalla

LÄS MER:Efter tågolyckan – Uddevalla utan järnvägsförbindelse till övriga landet

LÄS MER:Riksdagsledamoten om den bohuslänska infrastrukturen: ”Pinsamt”

ANNONS