Med havsutsikt. Sundsstrand har blivit ett nytt tätortsområde väster om staden.
Med havsutsikt. Sundsstrand har blivit ett nytt tätortsområde väster om staden. Bild: Karl af Geijerstam

Karl af Geijerstam: Framtidens Uddevalla växer västerut

På onsdag diskuteras Uddevallas framtid på Bohusläns museum. De senaste decennierna är trenden tydlig: framtiden ligger västerut.

ANNONS
|

I ett antal artiklar har Bohusläningen de senaste veckorna diskuterat Uddevallas framtid. Annette Prior, chef för Bohusläns museum, har funderat om Uddevalla ska bli Sveriges nya maritima kulturstad. Näringslivsprofilen Svante Olsson har diskuterat föreningslivets roll i staden. Näringslivschef Mats Eliasson har tagit upp problemen med infrastruktur och lokalbrist för företagen. Bohusläningens krönikör Lars Bäckström menar att handel, hamn och sjöfart var grunden till Uddevalla och är även något att satsa på inför framtiden.

I ett reportage har Bohusläningen berättat om det ganska okända företaget Graniten i Uddevalla. Bolaget arbetar med automatisering av förpackningar för läkemedelsindustrin, har 75 anställda och omsätter 150 miljoner kronor. Bolagets vd Magnus Wall berättar att det var tack vare kontakter med Benders som bolaget hittade sina lokaler på Kärranäs. Kommunen kunde inte erbjuda några. Man rekryterar inte personal från Göteborg, utan söker personer som bor i området. Studenter från Högskolan Väst i Trollhättan har erbjudits praktikplatser som sedan lett till fasta anställningar.

ANNONS

Bolagets historia illustrerar väl några faktorer som är avgörande för en stads framgång. Det måste finnas ett humankapital i form av utbildad arbetskraft som företagen kan rekrytera. Här spelar Högskolan Väst en stor roll, även om högskolan sedan 20 år helt ligger i Trollhättan. Trestad är en gemensam arbetsmarknadsregion där möjligheterna till pendling är ganska bra.

Läge och infrastruktur spelar också roll. Granitens läge i Uddevalla är nära motorväg, järnväg och hamn. Sjötransport och vägtransporterna är lika viktiga idag som på medeltiden då staden grundades.

Det finns också en annan faktor som är viktig för att staden ska utvecklas som kanske är lite svårare att beskriva: livskvaliteten. Folk ska helt enkelt trivas i staden. Det stora engagemang som både politiker och medborgare har för Uddevalla centrums utveckling visar tydligt att detta är mycket viktig faktor.

Centrum har de senaste åren förtätats, vilket är utmärkt. Det kommer emellertid inte att vara handel som ger liv i centrum, utan tjänster som är kopplade till folks vardag. Frisörer och restauranger kommer att finnas kvar i centrum. Kanske blir det också gaminghallar, microbryggerier och konstutställningar som Johan Norberg föreslog. Det är inte omöjliga idéer, men beror också mycket på vad fastighetsägarna vill med sina i många fall väldigt tomma lokaler.

ANNONS

En framtidsutmaning för Uddevalla kan formuleras så här: hur ska staden växa västerut på bästa sätt? Under miljonprogrammens tid expanderade staden norrut, upp i skog och fjäll. Sedan byggdes Torp och man har sett att Uddevallaborna de senaste decenniet har valt att bygga sina nya bostäder väster om staden.

Karta ur översiktsplanen för Uddevalla kommun.
Karta ur översiktsplanen för Uddevalla kommun. Bild: Uddevalla kommun

I översiktsplanen pekas Havstensstrand (norr om Havstensfjorden) och Fräknestranden (mellan Uddevalla och Ljungskile) ut som områden där nya bostäder är välkomna. Det är bra att Uddevalla på det här sättet ger medborgarna möjlighet att bo nära havet. Men det ställer också krav på Uddevalla när det gäller allmänna kommunikationer, tillgången till skolor, vatten och avlopp, samhällsservice med mera. Allt detta måste byggas ut i takt med att bostäder byggs. Debatten om Skärets skola visar att det inte är lätt. En stad kan få växtvärk på många sätt.

Passa på att lyssna på Bohusläningens panelsamtal om Uddevallas framtid som kommer att hållas på onsdag eftermiddag på Bohusläns museum! Läs mer här.

ANNONS