Påverkar horisonten. Lillgrund vindkraftpark utanför Bunkeflostrand söder om Öresundsbron snurrar på i den hårda vinden.
Påverkar horisonten. Lillgrund vindkraftpark utanför Bunkeflostrand söder om Öresundsbron snurrar på i den hårda vinden. Bild: Johan Nilsson/TT

Karl af Geijerstam: Ring regeringen istället för att kampanja

Vill Uddevalla kommun påverka i frågan om havsbaserad vindkraft är det en mycket liten grupp av personer som är målgruppen för en kampanj.

ANNONS

Först beslutade Uddevallas politiska majoritet (M-SD-KD-UP) att kommunen skulle bedriva en informationskampanj om nackdelarna med havsbaserad vindkraft. Men både kommundirektören Malin Krantz och kommunikationschef Mats Eliasson påpekade att tjänstemannaorganisationen ska vara opartisk och ska inte bedriva lobbyingarbete. Nu har man istället beslutat att lägga maximalt 450 000 kronor på en extern konsult för kampanjandet, så att inte kommunens personal belastas med detta.

Professor Olle Lundin totalsågar Uddevallas beslut och menar att det ligger utanför kommunens kompetensområde. Enbart det faktum att den havsbaserade vindkraften planeras långt utanför kommungränsen borde räcka, menar Lundin. Inte oväntat får kampanjen också kritik från oppositionen.

Medborgarnas skattepengar har hittills bekostat en annons i nättidningen Bulletin för 1 500 kronor. Den annonsens effekt torde dock vara begränsad, om man inte tror att väldigt många statliga tjänstepersoner och regeringsmedlemmar läser just denna tidning. För det är ju regeringen man ska påverka om man vill stoppa havsbaserad vindkraft utan för bohuskusten. Det är inte den allmänna opinionen som avgör.

ANNONS

Just nu finns det tre projekt med havsbaserad vindkraft som är under handläggning: Mareld, Poseidon (hos länsstyrelsen) och Västvind (i regeringskansliet). Det behövs inga 450 000 kronor för att skicka en skrivelse till regeringskansliet om man vill upplysa beslutsfattarna. Företrädarna för M, KD och SD i Uddevalla torde nog ändå ha goda kontakter med partivänner i riksdag och regering, utan att en lobbyist behöver kopplas in.

Områdena som är märkta med E är Havs- och vattenmyndighetens tänka områden för vindkraft. Mörkblåa områden är Energimyndighetens tänkta områden (som alltså är större på vissa platser). Från förslaget till nya havsplaner för Sverige.
Områdena som är märkta med E är Havs- och vattenmyndighetens tänka områden för vindkraft. Mörkblåa områden är Energimyndighetens tänkta områden (som alltså är större på vissa platser). Från förslaget till nya havsplaner för Sverige. Bild: Havs-och vattenmyndigheten

Staten har dessutom ganska god kännedom om vindkraftens fördelar och nackdelar. I Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya havsplaner för Sverige kan man läsa om hur vindkraften till havs påverkar fågellivet, marina däggdjur, fisket, sjöfarten och försvaret. Att mejla synpunkter på förslaget kostar inte heller så mycket för Uddevalla kommun. För den medborgare som vill ha information om den havsbaserade vindkraftens konsekvenser är det lätt att ta del av denna. Uddevallas kampanj är inte bara principiellt tveksam utan också onödig.

Havsbaserad vindkraft är något mer pålitlig än landbaserad vindkraft. Men framför allt är havsbaserad vindkraft det energislag som kommer att kunna mätta behovet av elektricitet under de närmaste decennierna. Kärnkraft kommer också att behövas i Sverige. Men det kräver en lång process av ändrad lagstiftning, tillståndsprövning, teknisk utveckling och konstruktion. Ska Västsverige få energi till växande industrier är det i praktiken den havsbaserade vindkraften som kan leverera den så fort som det behövs.

ANNONS

Frågan som regeringen har att ta ställning till är om de negativa konsekvenserna är så stora att de sätter stopp för projekten? Ja, regeringen har ju hittills stoppat ett projekt, Stora Middelgrund, utanför Hallandskusten. Samtidigt har regeringen gett klartecken till två andra projekt, Kattegat syd och Galatea-Galene. Vindkraft till havs kommer alltså att byggas, men inte överallt. Regeringen har också att väga de lokala negativa effekterna mot den större allmänna nytta som havsbaserad vindkraft har. Det gäller för både Västerhavet och de norrländska fjällen.

LÄS MER:Haveriet bara fortsätter

LÄS MER:Kovändning i omstridd politisk kampanj: Hyr in konsult för 450 000 kronor

LÄS MER:Tanum säger nej till vindkraft i havet: ”Blir huggsexa”

LÄS MER:Kustdelegation mot riksdagen med synpunkter på vindkraften

LÄS MER:Kommunens kampanj mot vindkraft till havs sågas: ”Helt oförenligt med lagen”

LÄS MER:Nu är alla Uddevallabor emot vindkraft

LÄS MER:Vindkraften kommer att störa och behövas

ANNONS