Tufft. De ukrainska flyktingarna får det svårare än de hade behövt med regeringens nya regler.
Tufft. De ukrainska flyktingarna får det svårare än de hade behövt med regeringens nya regler. Bild: Johan Nilsson/TT

Alex Voronov: Så försämrar regeringen för ukrainska flyktingar

Lagen som påstås förbättra ukrainarnas livsvillkor gör motsatsen. Regeringen och SD berövar krigsflyktingarna rättigheter som de flesta hade fått automatiskt från nästa år.

ANNONS

I ett och ett halvt år struntade regeringen och SD i att ge ukrainska flyktingar anständiga levnadsvillkor. I slutet av februari skickade man sedan ut ett lagförslag remiss som påstås åstadkomma detta. Tidöpartierna lyfter fram att ukrainarna nu ska få folkbokföra sig och komma in i etableringsprogrammet för nyanlända vilket ger mer att leva för.

Falskt budskap om ukrainska flyktingar

Men budskapet är falskt. Det lagen gör är att hindra en automatisk förbättring av villkoren för ukrainarna. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är tydliga i sitt remissvar. I EU finns nu en samsyn om att förlänga massflyktsdirektivet till 2026. När det sker kommer de ukrainska flyktingar som kom till Sverige 2022 att från 2025 uppfylla folkbokföringslagens treårskrav. De kan då folkbokföras och få samma rättigheter som alla andra som bor i Sverige.

ANNONS

Men detta sätter Tidöpartiernas särskilda bosättningslag stopp för. Den innebär att de som kom våren 2022 får folkbokföra sig fyra-fem månader tidigare än annars, från 1 november 2024, men utan en rad rättigheter som normalt följer av folkbokföringen.

Flyktingar saknar rätt till barnbidrag

Enligt förslaget kommer ukrainarna sakna rätt till bosättningsbaserade förmåner och LSS-insatser. De utestängs från barnbidrag, bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd, föräldrapenning på grundnivå, assistansersättning, omvårdnadsbidrag.

”Förslagen i promemorian […] framstår därför sammantaget som en försämring av levnadsvillkoren för människor med tillfälligt skydd jämfört med om inga förändringar genomförs” skriver SKR.

Arbetslinjen då? Utan exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag blir personen mer beroende av försörjningsstöd som räknas av mot arbetsinkomst krona för krona. Det kommer krävas högre lön för att det ska bli lönsamt att gå från bidrag till jobb. Och utan LSS-insatser kommer anhöriga till personer med allvarliga funktionsnedsättningar inte ut i arbetslivet.

Fler problem: Ukrainare mellan 18 och 20 år hamnar i kläm eftersom de saknar rätt till CSN och det är 20-årsgräns för etableringsprogrammet. Ukrainska pensionärer blir i sin tur utlämnade till försörjningsstöd.

Tidöpartierna är motståndare till flyktingar eller inkompetenta

Tidöpartierna vill att det ska gå ett år mellan beviljat uppehållstillstånd och folkbokföring. Det betyder att många nyanlända ukrainska flyktingar också efter lagändringen får leva i upp till ett år med högst 71 kronor per dag, utan personnummer och allt annat som de fyra partierna just medgett är ohållbart. Regeringen hävdar att lagstiftningen är komplicerad. Det är struntprat. Tidöpartierna har valt att göra det komplicerat. I dag får den med tillfälligt skydd inte folkbokföras om ”utlänningen kan antas komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under kortare tid än tre år” som det står i folkbokföringslagen. En enkel ändring till ett år hade löst det, som Ukrainska alliansen i Sverige skriver i sitt remissvar. I princip alla ukrainska flyktingar hade folkbokförts i ett svep.

ANNONS

Det hade gett en mer human ordning men också enklare lagtillämpning i stället för det lapptäcke av svårtolkade undantagsbestämmelser och oväntade effekter som regeringen och SD nu kokar ihop. Så varför gör de så här? Antingen för att Tidöpartierna vill att så få ukrainska flyktingar som möjligt stannar i Sverige eller för att regeringen och SD är inkompetenta. Det förra är värst men inte heller det senare är särskilt upplyftande.

ANNONS