Mordet på Mikael i har väckt frågan om civilkurage.
Mordet på Mikael i har väckt frågan om civilkurage. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Backolars Johan Hermansson: Vi får inte tumma på vårt civilkurage

Mordet i Skärholmen har väckt frågan om civilkurage. Det är förståeligt att tänka sig för en extra gång innan vi agerar, men vi får inte tänka efter för länge.

ANNONS

Mikael var i förra veckan på väg till simhallen i Skärholmen i Stockholm tillsammans med sin tolvåriga son. I en gångtunnel konfronterade Mikael ett ungdomsgäng, vilket resulterade i att han sköts till döds.

Händelsen har skakat hela Sverige. Det med rätta. Är det här det samhälle vi har att vänta oss framöver?

Länge fanns en föreställning, ofta överensstämmande med sanningen, om att gängskjutningar drabbade grovt kriminella. Ett våld i sig som behöver stoppas. Men samtidigt behövde personer som inte var delaktiga i konflikterna inte känna oro över att riskera att bli offer för våldet. Så är det inte längre. Allt oftare rapporteras det om personer som inte haft något med kriminella grupperingar att göra, som dödats därför att de råkat komma emellan. Det innebär att du som vanlig medborgare inte kan räkna med att vara trygg i vissa områden. Varenda en av oss, oavsett ålder, kön eller bakgrund, riskerar att fara illa till priset av det eskalerade våldet i vårt samhälle.

ANNONS

Regeringen tar krafttag i frågan, vilket är helt på sin plats. Bristen på fängelseplatser måste ses över. Förebyggande insatser behöver bli fler. Vi måste även göra allt för att våra unga, och därmed nya generationer, inte dras in i de kriminellas värld.

Utöver en berättigad känsla av allmän otrygghet leder det eskalerande våldet, och händelsen i Skärholmen i synnerhet, till den viktiga frågan om civilkurage. ”Jag tänker till flera gånger nu, jag har förändrats”, säger en boende i Skärholmen om att våga visa civilkurage (P4 Stockholm, 13/4). Det är allvarligt.

”Det är den typen av civilkurage som tenderar att lida rejäl skada efter den här typen av händelser”, säger Jale Poljarevius som är underrättelsechef i polisregion Mitt (DN, 13/4).

Poljarevius har helt rätt i att det inte är bra för varken den enskilde eller demokratin. ”Vårt samhälle bygger på tillit, solidaritet och att vi ska hjälpa varandra. Det är stora samhällsskador som äger rum när det här händer, det är oerhört allvarligt.”

Ett tryggt samhälle är beroende av att människor vågar värna om varandra. Det gäller i såväl skolan, när en klasskamrat mobbas, som att ge din plats åt en äldre person, när denne kliver på en fullsatt buss. Och att våga säga ifrån när ungdomar beter sig illa i en gångtunnel. Vi måste fortsätta stå upp för varandra så väl som oss själva. Våldet får inte vinna. Det är förståeligt att tänka sig för en extra gång innan vi agerar, men vi får inte tänka efter för länge. Åsidosätter vi vårt civilkurage går vi förlorade.

ANNONS

LÄS MER:Två anhållna för mordet i Skärholmen

LÄS MER:Polischef efter mordet: Fortsätt visa kurage

Backolars Johan Hermansson
Liberala Nyhetsbyrån
Backolars Johan Hermansson
ANNONS