Vackert väder-energi. Alla tillskott av energi behövs för att klara framtidens behov.
Vackert väder-energi. Alla tillskott av energi behövs för att klara framtidens behov. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Karl af Geijerstam: Vi måste sluta vara nejsägare till ny energi

Om bara alla avstår från ”inte på min bakgård”-mentaliteten så kan vi nog undvika en framtida energikris. Munkedal borde inte överklaga den nya solcellsparken.

ANNONS
LocationDingle||

Munkedals kommun vill inte ha en solcellspark bredvid vägen söder om Dingle. Ett beslut från länsstyrelsen är överklagat till mark- och miljödomstolen. Det ansökande företaget, Zephyr Renewable AB, vill anlägga en solcellspark på 12 hektar på mark som idag används för vallodling. Det är orsaken till att kommunen säger nej.

– Just den marken är klassad som mycket värdefull jordbruksmark, och den används just nu dessutom. Vi lever i en tid där vi har låg självförsörjningsgrad, det vill vi inte minska, säger Matheus Enholm (SD).

Han menar också att företaget inte haft någon kommunikation med kommunen, vilket tillbakavisas av Zephyrs vd Martin Pettersson. Enligt Petterson har kommunen föreslagit andra platser, men det har också varit jordbruksmark.

ANNONS

Det förefaller i dagsläget som att frågan kommer att avgöras av domstolen. Eftersom bolaget har fått klartecken av länsstyrelsen har nog bolaget en bra chans att vinna striden. Det är ju så att många solcellsparker får tillstånd för att sättas upp på jordbruksmark för att det väldigt enkelt går att återställa marken. Dessutom utvärderar Zephyr möjligheten att fortsätta bedriva vallodling mellan panelraderna eller att låta får beta på ytan. Solcellsparker är alltså inget långsiktigt hot mot jordbruksmark.

Det är klart, det är ingen liten anläggning, den kommer att vara lika stor som 17 fotbollsplaner. I jämförelse med Solevalla utanför Uddevalla kommer den vara åtta gånger så stor och ha ungefär 40 gånger så stor effekt. Men störningsmomentet jämfört med vindkraft är försumbart. Dingle i all ära, men landskapsbilden tar nog inte så stor skada av detta.

Solcellsparken ska anläggas söder om Projob och New Wave (i mitten av kartan).
Solcellsparken ska anläggas söder om Projob och New Wave (i mitten av kartan). Bild: Google Earth

Det är ju inte så att Zephyr har valt platsen av en slump. Bland annat är det viktigt att man kan komma nära en bra anslutning till elnätet och då minskar urvalet av platser rejält. Kommunen kan önska att solcellsparkerna anläggs lite mer avsides, men är det för långt ifrån befintlig infrastruktur är det inte ekonomiskt eller rationellt att bygga nya ledningar.

ANNONS

Solcellsparken Lågum

Projektområde: 12 Hektar

Årlig produktion: 10 GWh

Installerad effekt: 10 MW

Driftstart: Planerad driftstart 2025

Bolag: Zephyr Renewable AB

Solkraft har nackdelen att den producerar som mest energi när svenskarna behöver den som minst för uppvärmning. Men industrin och elbilarna kommer att behöva konsumera mer energi året runt. Den stora fördelen med solcellsparker är att de går snabbt att bygga. Frågan om det blir en ekonomisk vinstaffär återstår att se. Uddevalla Energis lärdomar från Solevalla är att det är helt beroende av årsmedelpriset. År 2022 är hittills det enda året som anläggningen gått med vinst. Men håller anläggningen längre än avskrivningstiden blir det ju en vinst. Den som lever får se.

Det står dock klart att Zephyr är villiga att satsa på en stor anläggning. Tillskottet av energi i elområde 3 är välbehövligt. Att kommunen då väljer att försena byggstarten genom en domstolsprocess är olyckligt.

Om Sverige ska kunna klara framtidens utmaningar med ett växande energibehov kan alla hjälpas åt. Om alla privatpersoner, kommuner, företag, statliga myndigheter eller miljöorganisationer bara avstår från att överklaga gynnande beslut för ny energiproduktion ska vi nog klara det. Vi måste lägga av med ”inte på min bakgård”-mentaliteten. Ska vi ställa om från fossilberoendet behövs mer energi produceras i Sverige. Den kan bli ren och hållbar, men aldrig osynlig eller problemfri.

ANNONS

LÄS MER:Munkedals kommun säger nej till solcellspark utanför Dingle

LÄS MER:Fortsatt förlust för kommunens solcellspark: ”Primärt beror det på elpriset”

LÄS MER:Solig start för solcellsparken

LÄS MER:Därför behöver Hisingen mer energi

ANNONS