Vårdpersonalen på bilden har ingen koppling till artikeln.
Vårdpersonalen på bilden har ingen koppling till artikeln. Bild: Fredrik Sandberg/TT

"Då kan du lika väl spotta mig i munnen"

Det råder stort missnöje hos personal på ett äldreboende i Sotenäs efter den gångna påskhelgen. Droppen som fick bägaren att rinna över var när personal blev inkallad på en avdelning utan att veta att där fanns patienter som var smittade av covid-19.
– Personalenheten visste inte ens om att det fanns sjuka på den här avdelningen när de kallade in personal. Det är så jävla ansvarslöst, säger en anställd på äldreboendet till Bohusläningen.

ANNONS

Flera personer på ett äldreboende i Sotenäs har slagit larm om brister i omsorgen. Enligt uppgifter till Bohusläningen har personal bland annat ombetts att komma in för att arbeta när det varit ont om folk, trots att personalen haft sjukdomssymptom.

Arbetsutrustningen anses även vara undermålig och kommunikationen mellan olika avdelningar och personalenheten beskrivs som katastrofal.

LÄS MER: Sotenäs vädjar efter skyddsutrustning: "Läger är akut"

Droppen var när personal under påskhelgen kallades in på en avdelning med konstaterade fall av covid-19 utan att ha fått någon information om att avdelningen hanterade sjuka äldre.

– Det är så jävla ansvarslöst. Hur kan personalenheten inte veta om detta och informera sin personal? I stället är det någon annan person på avdelningen som får säga stopp, här får du inte komma in, säger den anställde.

ANNONS

Åtgärder blir verkningslösa

Sotenäs kommun införde tidigt besöksförbud på sina äldreboenden, innan det allmänna förbudet upprättades av folkhälsomyndigheten. En åtgärd som den anställde dock menar blir helt verkningslös när personal från hemtjänsten hjälper till på äldreboendet, och tvärtom.

– Vi har rörliga turer vilket betyder att personal på hemtjänsten och personal på äldreboendet växlar och att man hjälper till där det behövs. Hur kan man ha besöksförbud för anhöriga men tillåta att personal som arbetat på en avdelning med konstaterad smitta, sedan arbetar i hemtjänsten? frågar sig den anställde.

Personal på äldreboendet vill också införa stopp mot att blåsa i alkoholmätarna i tjänstebilarna, vilket krävs i dagsläget för att få tillgång till fordonen.

Som en jämförelse tar den anställde upp att polisen i början på mars gick ut med ett beslut om nationellt skyddstopp om att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller, på grund av spridning av covid-19.

– Det är flera i personalen som vägrar blåsa och vi är flera som har skrivit på en protestlista. Med den smittspridning som är nu och att vi fortfarande har de här rutinerna, då kan du lika väl spotta mig i munnen.

Känner inte till informationsbrist

Lisbeth Olsson, chef på omsorgsförvaltningen i Sotenäs, känner inte till att någon anställd under påskhelgen kallats in för att arbeta på en avdelning med covid-19 sjuka, utan att veta om att så var fallet.

ANNONS

– Men det jag kan säga är att vi har haft chefer i tjänst hela påskhelgen som har tagit emot alla i personalen. Så skulle det vara så att någon saknade den informationen initialt så ska de ha fått den av cheferna när de kom på plats. Så detta är inget jag känner till, säger hon.

Hon berättar vidare att äldreboendet har varit väldigt tydligt med att sjuk personal ska stanna hemma och att ingen personal har beordrats in med sjukdomssymptom.

– Så nej, det har inte skett, säger hon.

Flera i personalen ska ha skrivit på en protestlista för att de inte vill blåsa i ett alkotest för att få ut tjänstebilarna, hur resonerar ni där?

– Jag kände inte till att det fanns en protestlista men jag vet att frågan varit uppe och att vi även har lyft den med Socialstyrelsen och länsstyrelsen som sagt att personliga munstycken är godkända och är ett tillräckligt skydd. Men jag har förståelse för att personalen är rädd och orolig och vi försöker trygga våra medarbetare så gott vi kan men vi följer direktiven, säger hon.

Gällande de rörliga turerna mellan äldreboendet och hemtjänsten menar Olsson att äldreboendet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med skyddsutrustning och hygienföreskrifterna utöver att även begränsa antalet personal som hanterar de covid-19-smittade.

ANNONS

– Vi försöker begränsa antalet men ett visst bortfall i personalen gör det ibland svårt att begränsa så mycket som vi hade önskat. Men följs de basala hygienrutinerna så ska det vara säkert att jobba även mellan avdelningarna, säger hon.

Anser ni att information som går ut till personalen har varit tillräcklig?

– Vi har haft genomgångar med hygienombud och vi har haft genomgångar med skyddsutrustning men är man redan orolig så kan det vara svårt att ta till sig informationen. Det handlar om att upprepa det igen och igen. Vi kan aldrig informera för många gånger, så är det, säger hon.

ANNONS