För fyra år sedan lämnade Joel Oresten, som står bakom Smögenlax, in en ansökan om att få börja odla lax i Sotenäs kommun. Frågan om miljötillstånd är inte avgjord ännu.
För fyra år sedan lämnade Joel Oresten, som står bakom Smögenlax, in en ansökan om att få börja odla lax i Sotenäs kommun. Frågan om miljötillstånd är inte avgjord ännu. Bild: Privat

Efter fyra år: Hård kritik mot att laxodling försenas

För fyra år sedan lämnade företaget Smögenlax in ansökan om miljötillstånd för en laxodling i Sotenäs – trots det är prövningen fortfarande inte klar. Men nu finns en öppning, enligt besked från domstolen.

ANNONS
|

Ansökan om miljötillstånd lämnades in till mark och miljödomstolen i Vänersborg för cirka fyra år sedan men prövningen är inte klar ännu och kritiska röster höjs när det gäller den långa handläggningstiden. Men om några veckor kan en dom komma i Mark- och miljööverdomstolen som kan förändra läget.

Den planerade laxodlingen ska ligga i närheten av Orkla Foods i Kungshamn vid Ödegården. Målet är att kunna odla 1,5 miljoner laxar om året. Siffran 300 miljoner kronor har nämnts när det gäller storleken på investeringen.

Den metod som ska användas vid laxodlingen innebär att vattnet ska renas genom en serie av filter och sedan återanvändas. Den försöksanläggning som tidigare varit i drift i Fisketången i Kungshamn visar enligt företaget att metoden fungerar.

ANNONS

Väntar på tillstånd

Det är fyra år sedan ansökan om miljötillstånd lämnades in till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att göra satsningen. Men det var lättare sagt än gjort att få tillstånd för detta.

2019 avslog mark- och miljödomstolen ansökan. Länsstyrelsen hade som remissinstans sagt nej med motiveringen att vattenkvalitén i havet måste förbättras och att en laxodling skulle kunna innebära ökad nedsmutsning.

Beslutet överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen men prövningen är inte klar ännu.

– Jag förstår inte hur en myndighet kan bete sig på det här viset och jag tycker att det är skandal att det tar så lång tid, säger Joel Oresten, en av de som står bakom företaget Smögenlax.

Han fortsätter:

– Först tog ett det år och fyra månader att handlägga ärendet i Mark- och miljödomstolen. Det som hänt sedan dess är att ärendet har blivit liggandes i Mark- och miljööverdomstolen i ett år och nio månader. Det är ytterst lite information som vi fått under den här tiden., säger Joel Oresten.

Komplicerat ärende

Anders Perklev är hovrättspresident på Mark- och miljööverdomstolen. Han hävdar att en anledning till den långa handläggningstiden är den pågående pandemin. Det är också så att antalet mål ökat kraftigt på senare år.

ANNONS

– Målet är komplext med en omfattande skriftväxling. Domstolen har bland annat att ta ställning till ett antal alternativa yrkanden som inte prövats av mark- och miljödomstolen, säger han.

I oktober förra året var målet klart för avgörande. Det som hände då var att Mark- och miljööverdomstolen hade en första inledande föredragning. Enligt Anders Perklev har det varit ytterligare tre föredragningar i februari och mars i år.

– Vid den sista föredragningen den 19 mars togs beslut att dom kommer att meddelas inom några veckor, säger han.

Kritiserar handläggningstider

En som är kritisk till de långa handläggningstiderna är professor Kristina Snuttan Sandell som arbetar på på institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet. Hon har hjälpt till på olika sätt när det gäller arbetet med försöksodlingen att odla lax i Fisketången i Kungshamn.

– Den här typen av prövningar måste gå snabbare, säger hon.

Kristina Snuttan Sandell tycker att nuvarande lagstiftning är bra men att det behövs en översyn. Hon menar exempelvis om att det är svårt för myndigheterna att beräkna hur de nya systemen och metoderna för odling av fisk påverkar havsmiljön och omgivningen.

– Det handlar om metoder med betydligt betydligt mindre påverkan jämfört med fiskodling i kassar i havet, säger hon.

ANNONS
ANNONS