Därför dör äldre i andra vågen – trots besöksförbudet

Landets äldreboenden har drabbats hårt av coronaviruset, även under andra vågen. I en enkät avslöjar fackförbundet Kommunal att det förekommer allvarliga brister i användningen av skyddsutrustning inom äldreomsorgen.
– Det är alarmerande. Man får inte släppa fokus på att använda skyddsutrustning och att göra det på rätt sätt, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal till DN.

ANNONS
|

Under januari genomförde fackförbundet Kommunal en enkätundersökning bland skyddsombuden inom äldreomsorgen i Sverige. De ville undersöka hur situationen såg ut på äldreboendena runt om i landet, som även under andra vågen drabbats hårt av coronaviruset.

Och resultatet är nedslående – trots lärdomarna från våren förekommer det fortfarande stora brister som innebär risker för både personal och de äldre, vilket DN var först att rapportera om.

Upp till 15 procent av skyddsombuden uppgav att det förekommit situationer där personal arbetat utan rätt skyddsutrustning under den senaste månaden.

– Det är alarmerande. Man får inte släppa fokus på att använda skyddsutrustning och att göra det på rätt sätt. Pandemin är långt ifrån över. Även om det har blivit bättre är det definitivt inte bra, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till DN.

ANNONS

Arbetsgivaren försökte begränsa användningen

Enkäten visade också att mer än var tionde skyddsombud, 12 procent, svarade att arbetsgivaren försökt begränsa användandet av adekvat skyddsutrustning.

– Det är en dyster bild. Det brister i rutiner och jag skulle tro att det ibland saknas kunskap och utbildning om vilken skyddsutrustning man ska använda i vilka situationer. Arbetsgivarens ansvar är avgörande, säger Tobias Baudin till tidningen.

Däremot ska varken Socialstyrelsen eller SKR ha fått uppgifter om någon brist på skyddsutrustning under andra vågen.

Tobias Baudin efterlyser nu fler nationella riktlinjer kring de här frågorna och pekar också på problemen med timanställda som går mellan arbetsplatserna. Han ser också bristande utbildning bland personalen om basala hygienrutiner som ett annat åtgärdsområde.

LÄS MER:Färre fall i regionen - men tio procent brittisk mutation

Äldreboendet – en sammanslagning av två riskmiljöer

Iréne Nilsson-Carlsson är folkhälsoråd på Socialstyrelsen och menar att även hon har fått signaler om att skyddsutrustningen inte används på rätt sätt.

– Vi ser från mätningar när det gäller basala hygienrutiner och klädregler att det inte är perfekt även om det har blivit bättre, säger hon till DN.

Trots att krav har ställts på skyddsutrustning och utbildning samt besöksförbud har smittan tagit sig in på landets äldreboenden en andra gång.

Enligt coronakommissionens granskning efter första vågen speglas smittspridningen i samhället även på äldreboendena. Folkhälsomyndigheten bedömer det också som en kombination av de två värsta riskmiljöerna – hemmet och arbetsplatsen.

ANNONS

– Så även om man har skyddsutrustning, jobbar i mindre grupper och har tränat på basala hygienrutiner så är det en riskfylld miljö, säger Iréne Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

Kan finnas strukturella brister

Coronakommissionens ordförande Mats Melin säger till DN att det sannolikt att flera av de strukturella brister som identifierades i kommissionens rapport om äldreomsorgen under våren, fortfarande finns kvar.

Under den första vågen avled 2 762 personer med boendeformen särskilt boende av covid-19, enligt Socialstyrelsens statistik.

Under den andra vågen har hittills ytterligare 2 099 personer med samma boendeform dött av sjukdomen. Siffrorna kan komma att justeras då det finns en viss eftersläpning i rapporteringen.

Fakta: Kommunals enkät

6 630 skyddsombud inom äldreomsorgen uppmanades av Kommunal att mellan 20 och 24 januari 2021 svara på en webbaserad enkät om skyddsutrustning. 2 690 av de 6 630 skyddsombuden svarade, en svarsfrekvens på 40,6 procent.

15 procent av de svarande angav att det har förekommit situationer där personalen har arbetat utan rätt skyddsutrustning den senaste månaden.

12 procent av de svarande skyddsombuden angav att arbetsgivaren har försökt att begränsa användandet av adekvat skyddsutrustning på deras arbetsplats eller inom deras skyddsområde.

Källa: Fackförbundet Kommunal.

ANNONS