Enligt  en enkät undersökning som SVT:s Uppdrag Granskning har gjort är det skolan och inte föräldrarna som i majoriteten av fallen är drivande till att barn ska utredas för bland annat diagnosen ADHD.
Enligt en enkät undersökning som SVT:s Uppdrag Granskning har gjort är det skolan och inte föräldrarna som i majoriteten av fallen är drivande till att barn ska utredas för bland annat diagnosen ADHD. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Kritiken: ”Svensk skola driver på adhd-diagnoser”

För hårda kunskapskrav menar flera ledande experter är förklaringen till att antalet barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar lavinartat. När det gäller majoriteten av fallen är det enligt föräldrarna skolan som har drivit på för att inleda utredningar.
– Skolans krav på att sitta still är det som skapar flest adhd-diagnoser, säger psykologen Bo Hejlskov Elvén till SVT:s Uppdrag Granskning.

ANNONS

De senaste 14 åren har antalet barn med ADHD femdubblats enligt Uppdrag granskning. Enligt programmet diagnostiseras även allt fler barn för någon form av autism.

Flera ledande experter riktar nu stark kritik mot utvecklingen och menar att det är svensk skola som har drivit på ökningen.

Christopher Gillberg är en av världens främsta experter på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och kopplar ökningen av diagnoser till att en ny läroplan trädde i kraft 2011.

Nya kunskapskrav och betygssystem menar han inte är anpassade för barns utveckling.

– Man ska kunna planera och organisera sitt eget arbete, det vi kallar exekutiva funktioner, och man ska ha social kommunikationsförmåga på ganska hög nivå för att få godkänt betyg. Vilket är totalt omöjligt för många barn. Det går bara inte, säger han, säger han till Uppdrag Granskning.

ANNONS

Var femte förälder ville inte utreda sitt barn

Enligt en enkätundersökning som programmet har gjort tillsammans med organisationen Attention, är det också skolan som i majoriteten av fallen är drivande för att inleda en utredning av ett barn.

I fyra av fem fall svarar föräldrarna till över 5 000 barn med en NPF-diagnoser att skolan, snarare än de själva, har varit drivande i att inleda en utredning.

En femtedel av föräldrarna säger också att de själva inte hade velat göra någon utredning om skolan hade gjort tillräckliga anpassningar för deras barn.

– Skolans krav på att sitta still är det som skapar flest adhd-diagnoser. Skolans krav på att förvalta själva är det som skapar flest autism-diagnoser, säger psykologen Bo Hejlskov Elvén, med över två decenniers erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov.

Även utbildningsminister Anna Ekström som intervjuats av Uppdrag granskning med anledningen av kritiken menar att det finns problem kopplade till dagens kunskapskrav. Hon menar bland annat att det finns för höga krav på analytisk förmåga i för tidiga åldrar och att betygskraven är otydligt skrivna.

Ekström säger också att det är en av anledningarna till att nya kunskapskrav kommer att börja gälla från och med höstterminen i år.

ANNONS