Ramnerödsskolan – mest segregerad av alla skolor

På Ramnerödsskolan ser man ett trendbrott men skolan är fortsatt mest segregerad i Uddevalla. Lärartäthet och ombyggnad kan häva siffrorna än mer, menar rektor Björn Nilsson.

ANNONS
|

I rapporten från Arena idé har man undersökt föräldrars ursprung och utbildningsnivå. Arena idé ingår i Arenagruppen som är en ideell förening som samlar flera olika opinionsbildande verksamheter med ett vänsterperspektiv. Ramnerödsskolan pekas ut i rapporten som den mest segregerade skolan i Uddevalla kommun. Den minst segregerade är Frida skolan.

– Jag har inte koll på alla föräldrars bakgrund men jag kan konstatera att ungefär hundra av våra 570 elever har andra modersmål än svenska, säger Jerker Sagfors som är rektor på Fridaskolan.

LÄS MER:Segregation en utmaning i skolorna

Han är nöjd över hur blandningen ser ut vilket han menar liknar ett tvärsnitt över Sveriges befolkning.

ANNONS

Varför väljer man din skola?

– I vår pedagogiska idé använder vi bilden att vi utbildar en tågluffare och inte en charterturist. Det ska vara verklighetsnära och finnas en öppenhet. Det är grunden till att vi har den här blandningen, säger Jerker Sagfors.

Han pekar också på omständigheten att SFI-utbildningen, svenska för invandrare, ligger nästgårds och de flesta eleverna där går förbi Fridaskolan till och från sin utbildning.

– Det är klart, ser man att det verkar trevligt här så försöker man få in sina barn på den skolan, säger Jerker Sagfors.

Ramnerödsskolan ligger i botten

Enligt rapporten är Ramneröd Uddevallas mest segregerade skola.

– Jo, det är närhetsprincipen som förklarar det mesta av det, men vi ser en förändring, säger Björn Nilsson, rektor på Ramnerödsskolan.

Han kan visa att siffrorna som undersökningen bygger på har ändrats i positiv riktning. Sedan 2016 har siffran sjunkit till 63 procent. De föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning har från förra året sjunkit från 73 procent till 66 procent.

– Vi jobbar ju framförallt för att skapa en så bra skola som möjligt. Vi har en hög andel behöriga lärare. Med strukturbidraget kan vi arbeta med att hålla nere antalet elever i klassrummet och ha hög lärartäthet. Den stundande ombyggnaden kommer också få effekt, säger Björn Nilsson.

ANNONS

Vill jämna ut

Strukturbidraget är en utjämningsfördelningsprincip där skolpengen blir högre för barn från utsatta områden. Han berättar att det framförallt är skolans rykte som är avgörande för valet.

– Är det en bra skola så följer hela syskonskaror traditionen och fortsätter i skolan, säger Björn Nilsson.

Han konstaterar att segregationen är viktig att arbeta med och att man bör söka en jämn fördelning av utlandsfödda mellan skolorna. Eftersom det är en så blandad bebyggelse i Uddevalla med all möjlig standard och boendeformer nära varandra så är det görligt, menar han.

– Om segregationssiffrorna nu är på drygt 60 procent vill vi att det närmar sig en femtio-femtio-fördelning, säger Björn Nilsson.

ANNONS